Klubíčko a náboženství 2022/2023 - startujeme 22.9. - aktualizováno

Klubíčko a náboženství 2022/2023 - startujeme 22.9. - aktualizováno

Nový školní rok už ťuká na dveře a spolu s ním další ročník výuky náboženství s našimi milými katechetkami.

Definitivní harmonogram:

Klubíčko I (děti 4-5 let) – čtvrtek od 16.15 – s Bárou Bystrianskou (velký sál)

Klubíčko II (děti 5-6 let) – čtvrtek od 16.00 – s Naďou Krkoškovou (malý sál)

1.+2. třída  – čtvrtek od 14.30 – s Markétou Štěpánovou (velký sál)

3. třída – čtvrtek od 15.00 – s Irenou Bláhovou (malý sál)

4. třída – čtvrtek od 14.00 – s Irenou Bláhovou (malý sál)

5. třída – čtvrtek od 15.30 – s Lídou Musilovou (místnost charity)

6.-9. třída- pátek od 14.15 – s P. Angelem (malý sál)

Prosíme proto rodiče

  • jejichž děti už na Klubíčko/ náboženství chodily, aby potvrdili účast v dalším ročníku katechetce z minulého šk. roku.
  • jejichž děti v minulém šk. roce na Klubíčko/ náboženství nechodily, aby své děti zapsali do tabulky v kostele nebo napsali na pcstomas@volny.cz.

Těšíme se na vás!:)