Oznámení 25. 9. - 2. 10.

Oznámení 25. 9. - 2. 10.

Oznámení 25. září 2022
26. neděle v mezidobí

 

  • BOHOSLUŽBY v tomto týdnu:

V neděli: 7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota

V týdnu (v kostele v Dobříši):

  • V pondělí a v úterý mše sv. od 7.00
  • ve středu od 18.00, ve čtvrtek od 8.30 v Domově důchodců (podle zdravotní situace)
  • v pátek mše sv. od 18.00, poté možnost svátosti smíření a adorace do 19.30


Z liturgického kalendáře:

25. 9. – 26. neděle v mezidobí
28. 9. – slavnost sv. Václava
29. 9. – svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30. 9. – sv. Jeroným
1. 10. – sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2. 10. – 27. neděle v mezidobí, sv. andělé strážní

  • DNES po mši vernisáž výstavy fotografií amerického fotografa Bretta Ryana spojená s agapé. Všichni jste srdečně zváni do Pastoračního centra!
  • DNES od 19h koncert Piccolo Coro + Piccola Orchestra v kostele Nejsv.Trojice. Vstupenky (200Kč, děti & studenti zdarma) lze zakoupit na místě ½ h před koncertem.
  • 30. 9. – 2.10. a 4.10. pouť ke Sv. Františku z Assisi ve St. Kníně. Podrobný program naleznete na nástěnce a na letáčcích vzadu za lavicemi.
  • 1. 10. od 19h Cena města Dobříše v Zrcadlovém sále Zámku Dobříš. Volné vstupenky stále k dispozici u Veroniky Tetuové nebo na pcstomas@volny.cz.

Výhledově:

  • 3. – 7. 10. bude v Past. centru probíhat sbírka potravin a hyg. potřeb pro Ukrajinu. Příspěvky převezme Irena Bláhová: Po + Pá 9-12, Čt 9-17.
  • Ve čtvrtek 6. 10. od 14h zpověď dětí a mládeže v PC.