Postní duchovní obnova - 7., 14., 21., 28. 3. od 19h

Postní duchovní obnova - 7., 14., 21., 28. 3. od 19h

Římskokatolická farnost Dobříš

srdečně zve na

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

s Mons. Michaelem Slavíkem, Th.D.

 

Mons. M. Slavík je sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dlouhá léta působil jako generální vikář pražské arcidiecéze a několik let byl delegátem Mezinárodní služby katolické charismatické obnovy (ICCRS) pro Střední a východní Evropu. Téměř 15 let také sloužil jako duchovní správce ve farnostech.

 

4 březnové úterky: 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., vždy od 19.00

v Pastoračním centru sv. Tomáše (Na Nábřeží 1650, Dobříš)

Vstupné dobrovolné