Pečuji o úžas - Magda Ježková

Pečuji o úžas - Magda Ježková

POLIČANY doba postní 2023
Jako konvertitka křtěná celkem nedávno se v systematickém duchovním životě stále rozkoukávám. Žasnu, od začátku. Nad tím, jaké chvíle mám možnost zažít v tichu, v hloubi svého srdce. Dříve jsem před těmito chvílemi utíkala, dnes je vyhledávám, přinášejí lásku, pokoj, radost. Někdy ve víru všedních starostí o pokoj a radost ale přicházím, opadá uchvácení, plíží se zvyk, rutina. Toto překonávám různě, pomáháte mi i vy, které potkávám v neděli při mši nebo i ve všední den jen tak na ulici. Děkuji za vaše příklady déle žité víry, cesty touhy, hledání, shledání, odloučení od Boha a opětovného návratu k touze po Jeho blízkosti. Jsem vděčná za tuto farnost, za vaše poctivé hledání, za vaši otevřenost.
Osmělila jsem se a v prosinci v době Adventu a nyní v době postní jsem odjela na Angelovy exercicie do Poličan organizované naší farností. Vše většinově v tichu, mezi tvářemi, které znám. V obou případech to byl jedinečný, tolik povzbudivý a velmi přínosný čas.
Angelo byl velmi precizně připraven, jeho katecheze na předkládané biblické texty byly velmi hluboké, místy vtipné, srozumitelné, s tolika praktickými tipy do všedních dní. Veškerým výkladem se jako červená nit linula Boží láska k člověku a péče o něj. Ač byly předkládané texty sebehutnější a nesly pro mě dříve těžké osobní příběhy, Angelo v nich vždy nasvítil hloubku Boží lásky. A vždy text aktualizoval, jak může promlouvat ke křesťanům v 21. století – ale nejen k nim, ke všem lidem. Obdivovala jsem jeho moudrost, srozumitelnost, jeho veliké vydání se pro nás tady a teď. Společně s časem na promýšlení vyřčeného, na modlitbu, usazena v krásné kapli nebo mezi stromy, možností jít se protáhnout do působivého okolí kláštera a i účastnit se mší a modlitebních setkání našich hostitelek – toto vše přineslo jedinečný čas Boží péče o každého z nás, osobně, na míru.
Jsem za tyto příležitosti vděčná, tolik mi daly. Nevím, co víc bych pro sebe při roli matky a profesi lékařky mohla udělat. Stačilo tak málo, vykročit.
Milí přátelé, pokud se budete cítit unaveni, pokud hodně pracujete v náročných profesích, pokud kolísáte, nebo třeba chcete být obdarováni, přijměte pozvání na některou z obnov budoucích. Nenechme si ujít tento dotyk, tento střípek nebeské nádhery v tichu, v kruhu známých tváří. Není nutné podnikat extrémní cesty za hranice vlastní fantazie, některé poklady máme doma, nebo je můžeme společně vytvořit.
Veliké poděkování všem, kteří se účastnili, Markétě Španělové za organizaci, Veronice Tetu i dalším za správu farnosti, především Angelovi za jeho vydání se a na prvním místě Pánu Bohu.
S vděčností za dobříšskou farnost, přeji intenzivní dobu postní.
Magdaléna E.