26. 3. od 19h Pašije podle Jana

26. 3. od 19h Pašije podle Jana

Kostel Nejsvětější Trojice na Dobříši, vstup volný.

Tvorbě Pašijí podle Jana předcházela výzva svatohorského regenschoriho
Pavla Šmolíka. Pašije měly být prováděny na Velký pátek, tedy bez
instrumentálního doprovodu. Pro mě toto bylo výzvou naprosto zásadní,
protože od samého počátku jsem si byl vědom složitostí a záludností
tohoto úkolu.

První problém přináší samotný rozsah textu Pašijí, které
by po pečlivém zhudebnění každého verše nejspíš narostly do rozměrů
nepřijatelných pro praktické využití při velkopáteční liturgii. To mě
již od samého začátku vedlo k jednoznačnému rozhodnutí využít pro
vybrané plochy recitaci, aby se tak „urychlilo“ plynutí děje. Dalším
pro mě nelehkým úkolem byla volba tónového materiálu a takové
kompoziční techniky, aby provedení bylo dostupné i menším sborům
nemajícím profesionální ambice.

Radek Rejšek