Zápis z jednání Pastorační rady 26. 4. 2023

Zápis z jednání Pastorační rady 26. 4. 2023

Zápis ze setkání Pastorační rady 26.04. 2023

Přítomni: P. Angelo, Veronika Tetuová, Markéta Štěpánová, Jiří Novotný, Marie Vaněčková,

Miloš Kořínek, Ladislav Svoboda, Jana Svobodová, Josef Rendl

Omluveni: Jan Lachman, Zuzka Klimtová, Martin Musil

 

 • Úkoly z minulého jednání PR

Vedení farní kroniky bylo posunuto na příští PR

Lída Kylarová seznámila Pastorační radu s návrhem pojišťovací smlouvy od Generali na pojištění všech farních kostelů, obě fary a Pastorační centrum. PR s návrhem předběžně souhlasí, dál ho postupuje k posouzení a schválení ekonomické radě.

 • pastorační záležitosti (P. Angelo)Miloš Kořínek, Ladislav Svoboda
 1. dokončení diskuse k anketě potřeb farnosti – anketa, které se účastnilo přes polovinu farníků, zmapovala potřeby farnosti, dobře hodnotí liturgii a duchovní akce , dále zdravé společenství pro farnost včetně mládeže, větší potřeba evangelizace směrem do města, potřeba společenských a kulturních akcí, spokojenost s agapé. Naše mládež ve „spolču“ si udělala svoji anketu a jsou v naší farnosti spokojeni a zajímají se o dění farnosti. P. Angelo nabízí mládeži účast na jejich setkáních.
 2. budoucnost dobříšské farnosti – P. Angelo vyzval k větší podpoře mládežnických aktivit v církvi, je třeba podporovat a vybízet mládež na různá mládežnická setkání, doporučuje toto probrat i na manželských setkávání.
 3. příprava na biřmování – pokračuje pravidelná příprava mládeže na biřmování, účastní se jí 10 zájemců.
 4. Jak můžeme přispět k rozvoji evangelizace a výchově učedníků a misionářů ve farnostech?
 5. Co konkrétního uděláme pro děti a mládež, aby se stali misionáři?

K bodu d) a e) Angelo doporučuje více s dětmi o tomto tématu hovořit i v rodinách.

 • Kalendář akcí (Veronika)
  • 5. Vernisáž Zuzky Hutňanové + agapé : je nezbytné, aby se příprav agapé zúčastnilo více lidí, je třeba vytvořit seznam pomocníků, aby byla možnost je včas oslovit.
  • 5. Májové slavnosti:

V kostele na D: výstava Křížové cesty Zuzky H. + Mira P., prohlídka varhan, nabídka knih, varhanní koncert Rity a Vtípilových

 • 5. přednáška Koridoru – Matouš Bláha
 • 5. (čt) – Aktivizace života farností v Olomouci
 • 6. Noc kostelů – Markéta Šp. – Angelo ještě program doladí
 • 6. Farní den
  • – zajistit stoly, lavice, stany – Láďa
  • – kuřata, čepované pivo/ limo – Miloš a nápoje M. Štěpán
  • – příprava sálu – den předem (Irena ) – je třeba zapojit i dobrovolníky  a to i na na přípravu agapé
 • 6. První sv. Přijímání – po mši bude následovat agapé, připraví rodiče dětí
 • 6. Dětský den
 • 6. Svěcení křížů v Rosovicích – arcib. Graubner, mše sv. bude v kostele
 • * Červenec – Indiáni (Láďa)

Oprava oken v PC je zajištěna o prázdninách

 • * Srpen – Pouť ke kapličce Sv. Jáchyma a Anny – ještě není dohodnuto,

mše sv.v přírodě, pokud bude, bude oznámeno v ohláškách

 • * 7. 10. Misijní sobota pro děti – zájemci o zapojení- posunuto na další PR
 • Zprávy z obcí

Dlouhá Lhota- je nutné opravit část stropu, opravu by měl zajistit pan Štěpánek – spojí se s ním Pepa Rendl

 • Zprávy z Farní Charity

Farní charita bude zatím působit do konce tohoto roku, je  v jednání, kdo ji dál převezme.

 • Technické záležitosti
 • Různé
 • Zamykání vrátek Městskou policií – je třeba vždy včas oznámit MP, pokud se u PC večer bude konat nějaká farní akce
 • Zápisy z jednání PR mohou být zveřejněny na webu farnosti
 • Křížová cesta ve Sv. Poli – aktuální stav – návrh na KC byl farníkům ve Svatém Poli předložen, většina je pro, nesouhlasí jen několik málo lidí. S tímto návrhem bude možné se seznámit 20.5. v kostele – viz Májové slavnosti
 • Otevírání kostela pro turisty – otevírání kostela  „na mříž“,   nejen pro turisty  zajistí Jana Svobodová
 • Pepa Rendl v době prázdnin  opraví v kostele zvlhlou zeď u kropenek, mohou pomoct i dobrovolníci
 • Příští setkání PR – 12.9.2023 od 19.00hodin

Zapsala:  J. Svobodová

Schválil:  Angelo Scarano