nabídka nového kroužku Dětský chrámový sbor  - ZÁŘÍ 2024

nabídka nového kroužku Dětský chrámový sbor - ZÁŘÍ 2024

Dětský chrámový sbor

 

– Pro děti od 6–7 let, které umějí číst (!), do 11–12 let, tedy více méně                1. stupeň ZŠ.

– Budou-li mít zájem děti starší a bude je to bavit, jsou vítány.

 

Repertoár: liturgický zpěv, tedy v prvé řadě zpěv při mši svaté.

 

Zkouška: rozezpívání, intonace, správné dýchání, techniky zpěvu a zpěv samotný. Dle situace úvod do liturgie (kdy se co zpívá, co je kdy důležité apod.)

– Zaměření repertoáru na příslušný věk. Do budoucna by měl částečně korespondovat s naším dobříšským chrámovým sborem, kam by později mohli přejít již starší a samostatnější zpěváci. Děti by se také mohly postupně zapojovat do zpěvu při kytarových mších. Později pak třeba i nácvik zpěvu žalmů.

– Děti nemusí mít žádnou průpravu nebo se obávat, že by byly „zkoušeny“, protože od toho by tento sbor byl, aby jim dal možnost účastnit se liturgie chválením Pána zpěvem – S RADOSTÍ 😊. Zpěv by se ovšem měl vyvíjet, děti by se měly i něčemu přiučit, průběžně se lepšit… Repertoár by měl postupně přecházet od jednohlasu k vícehlasu, od jednoduchých melodií k propracovanějším atd.

První zkouška: krátký rozhovor s dětmi po dvojicích či trojicích, něco si společně zazpíváme, abych měla představu o úrovni a zájmu dětí a mohla vybrat odpovídající materiály. Děti si mohou připravit i vlastní písničku, když budou chtít. Pokud hrají na nějaké nástroje, mohou je také využít. Zkoušky budou probíhat bez přítomnosti rodičů v místnosti, kde bude sbor zkoušet, děkuji.

 

Rita Lyons Kindlerová:

777 256 707 (WhatsApp, Telegram, Messenger), rita@centrum.cz

 

Kdo zpívá, dvakrát se modlí