Přehled koncertů Dobříšských večerů hudby 2024

Přehled koncertů Dobříšských večerů hudby 2024

DOBŘÍŠSKÉ VEČERY HUDBY
2024

sobota
27.4. kostel

Slavnostní hudba pro trubku a varhany
Tomáš Flégr – varhany
José Vicente Araña Rosales -trubka
(Kanárské ostrovy – Las Palmas)
Bach ● Händel ● Telemann ● Storace ● Vivaldi

neděle
26.5. kostel
Barokní podvečer s autentickou interpretací
skladeb
Viktor Mazáček – housle
Anna Mazáčková – flétny
Marek Zeman – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo
Střídání barev houslí a různých fléten. Skladby německého a italského baroka.

neděle
23. 6. zámek

Poklady světové hudební literatury
pro sólové nástroje a orchestr
Komorní orchestr Akademie a sólisté
diriguje Pavel Hryzák
Dvořák ● Franck ● Čajkovskij ● Beethoven

neděle
15. 9. kostel

Rok české hudby
PRAGA CAMERATA QUINTET
Lucie Sedláková Hůlová – 1. housle
Eva Nykrýnová – 2.housle
Jan Nykrýn – viola
Martin Sedlák – violoncello
Jakub Waldmann – kontrabas
Foerster ● Suk ● Martinů ● Janáček ● Dvořák

neděle
13. 10. kostel

Mistři klasické hudby Tomáš Pindór – varhany,
Roman Patočka – housle
Bach ● Händel ● Vitali ● Saint-Saëns

neděle
3. 11. 24 kostel

Dušičkový koncert
Missa pro defunctis (Requiem)
ENSEMBLE HILARIS
umělecký vedoucí Kryštof Spirit
Ondřej Bernovský – cembalo
Mysteriózní zádušní mše pro osm hlasů
a basso continuo
Francesco Cavalli

sobota
28. 12. kostel

Vánoční koncert
Česká mše vánoční
Chrámový pěvecký sbor CODEX
TEMPORIS a členové Příbramské
filharmonie
Jakub Jan Ryba