Velikonoční slovo P. Angela

Velikonoční slovo P. Angela

Milí čtenáři,

za několik dní budou velikonoční svátky, které jsou „tajemné“, méně uchopitelné než Vánoce. Proč vůbec Velikonoce? Jaký je jejich význam a obsah?

 

Velmi stručně vyjádřeno se dá říct, že tyto svátky mají jako obsah Ježíšův příběh utrpení, ukřižování a vzkříšení. Pro mě (a zdaleka nejen pro mě!) je tento příběh tak zvláštní a nečekaný, že si ho sotva mohli vymyslet první křesťané: vždyť takovým příběhem by asi sotva oslovovali své současníky, ať už židy nebo pohany! Kdo by chtěl mít něco společného s člověkem, který byl jako vyvrhel mučen, zesměšňován římskými vojáky, odsouzen k potupné smrti na kříži vyhrazené tehdejším nejhorším zločincům? Navíc samotné slovo „kříž“ vzbuzovalo takové zděšení, že římský řečník Cicero pronesl: „Ať takové slovo zůstává daleko od úst římských občanů!“ A pak samotné vzkříšení: jak si ho představit? Co to znamená „vstát z mrtvých“? Je to návrat do našeho obyčejného života? Apoštolové, kteří nám zanechali svědectví o setkání se vzkříšeným Ježíšem, vypověděli, že se jedná o něco jiného…

 

Celý tento velikonoční příběh je tedy velmi, ale velmi zvláštní a nepochopitelný. Nesrozumitelný, neodpovídá prvoplánově na běžné lidské touhy po „zdraví, spokojenosti, prosperitě“. A přesto tato zvěst oslovovala (a proměňovala) lidi všech společenských stavů… až dodnes. Mě osobně fascinuje mnoho aspektů, podělím se pouze o jeden: v tomto příběhu vidím „důkaz“, že Boží láska ke mně (a vůbec ke každému člověku) není „jen tak, v žertu“ (jako pouhá fráze či povrchní sentiment), ale „smrtelně vážná“. Se všemi důsledky. Do krajnosti. Nepochopitelné a neočekávané.

 

Pokud byste chtěli „zakusit a poznat“ velikonoční příběh ještě víc, tak můžete přijít na bohoslužbu do kostela Nejsvětější Trojice na Zelený čtvrtek 28. března v 18 hodin nebo na Velký pátek v 15 hodin. Anebo můžete přijít na meditaci na Velký pátek ve 20 hodin do kostela ve Svatém Poli, kde je nově instalována „křížová cesta“ od našich umělců Mira Pograna a Zuzany Hutňanové.

 

Krásné velikonoční svátky!
P. Angelo