Den pro Pána - svědectví

Den pro Pána - svědectví

Den pro Pána
Jsem ráda, že jsem si vyhradila čas pro adoraci, věnuji ho Ježíši,
ztišení. Přicházím vybavena Písmem, biblickými komentáři, breviářem,
zpěvníkem. Uvidím, co mě bude bavit.
V tichu prázdného kostela usedám nezvykle do přední řady. Dívám se na
vystavené Tělo Páně, myšlenky poletují sem a tam, tolik jich v hlavě
bouří. Chci je zklidnit, přemýšlím, kterou z přinesených knih otevřu.
Jenže to nefunguje, možnost volby ještě víc zaměstnává. Tak se na Tělo
Páně “jen” dívám. Z dálky, z blízka, v detailu i v perspektivě celého
kostela, kdy se v zorném poli potkává Ježíšův křest na křtitelnici, pod
ní trnová koruna a na zdi kříž s umučeným tělem. O Velikonocích přibyde
Kristus Vzkříšený a na oltáři velké finále, Ježíš nám/mně darovaný v
Eucharisii.
Pozornost se mi stočí k dechu, ve stejném rytmu s ním vyslovuji Ježíšovo
jméno.
Najednou zjišťuju, že mi hlavou neběží žádné rušivé myšlenky a daří se
mi “jen” být a dívat se. Už nepřemýšlím nad tím, co se mi nepovedlo,
nebo co chci a budu dělat. Vnímám klid, roste ve mně obdiv k tomu, čím
vším Ježíš o Velikonocích bez jediného slova vymezení se prošel a proč.
Nezůstávám u bolesti Velkého pátku ani bezčasí Bílé soboty, žiju neděli
vzkříšení. Eucharistie v mých očích září, ani by okolo sebe nemusela mít
zlato, stříbro a drahé kameny monstrance. S výdechem vyslovené slovo
Ježíš snad hřeje. Cítím lehkou opatrnou radost, snad až Jeho přítomnost.
Je zde, kvůli mně, kvůli každému na Dobříši, kvůli tomu, že chce být
oporou našich životů. Pak se přistihnu, jak tiše zpívám. Nechávám tóny
znít a jen jsem. Jsem velmi obdarována. Tichem, Ježíšovou přítomností,
radostí, pokojem, silou do všeho, co mě potká.
Pak jsem se začala zlehka sama sobě smát. Tomu, jak jsem byla na začátku
mimo. Chtěla jsem věnovat svůj čas Ježíši a zaplnit ho hledáním v
hodnotné literatuře. Jenže, On chtěl obdarovat mě. Stejně jako už
tolikrát, kdy jsem Mu to dovolila a upozadila sebe a svou představu o
tom, jak má můj čas vypadat. Čím dál častěji Mu už nepodsouvám své
představy, nechám se vést. Zná mě, chce obdarovat a Jeho dary jsou šité
na míru každému obdarovanému. Jen Mu to dovolit, vyhradit čas. Vykročí
první.