Datum Čas Místo Aktualita
28.5. 2022 9:00 Pastorační centrum

Kurz s úvodem do křesťanské meditace. Vede P. Pavel Pola, kněz a bosý karmelitán. Od 9 do 16 hodin, v tichu, společný studený oběd. Vstupné dobrovolné. Přihlásit se můžete do 23.5.

5.6. 2022 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost seslání Ducha svatého. Při mši v Dobříši přistoupí několik dětí z farnosti k prvnímu svatému přijímání.

10.6. 2022 19:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ

12.6. 2022 9:00 Kostel Dobříš

FARNÍ DEN: Slavnost Nejsvětější Trojice. Nové varhany požehná biskup Mons. Karel Herbst SBD (při mši v 9.00), poté oslava v PCSvT.

» Přehled všech konaných akcí «