PRAŽSKÁ PĚŠÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2010

1.9. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x2793

„Milosrdenství chci a ne oběť." (Mt 9,13)
Za podpory a s požehnáním pražského arcibiskupa Dominika Duky zveme všechny zájemce na „Pražskou pěší pouť do Staré Boleslavi" při příležitosti svatováclavských oslav. Nabídka platí zejména pro pražské farnosti. Naším úmyslem je spojit jednotlivé poutníky a nabídnout rekolekce na cestě. Vítány jsou i farní skupiny s vlastním duchovním doprovodem a programem. Během cesty budou zajištěny teplé nápoje a snídaně. Pro zájemce budou k dispozici vlajky a trička. Společné putování začneme v pondělí 27. září ve 21 hod. modlitbou nešpor v kostele sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích.

Program zakončíme slavnostní mší svatou v 10 hod. ve Staré Boleslavi.
Podrobný program:
21:00 shromáždění poutníků v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích, společná modlitba breviáře-nešpory a adorace Nejsvětější Svátosti
22:00 vzájemné seznámení se poutníků a představování u táboráku, podrobnosti k programu poutě
00:30 formování poutě a odchod s udělením slavnostního požehnání
02:15 první přestávka (20 min) na polích u Satalic
04:00 druhá přestávka (40 minut - káva, čaj) v Jenštejně
06:00 příchod do Staré Boleslavi, uctění svatého Václava v bazilice,
06:30 společná snídaně na farní zahradě a následná individuální účast na programu Národní poutě
10:00 slavnostní mše svatá

Z organizačních důvodů je nutné se na pouť přihlásit do 23. 9. 2010 na e-mailové adrese: farnostkyje@centrum.cz nebo na telefonním čísle: 739 203 254.
P. Edward Walczyk