PODĚKOVÁNÍ OTCE ARCIBISKUPA

1.9. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x1957

Drahé sestry a bratři ve víře,
letní dovolené jsou již u konce, a většina z nás se pomalu navrací ke každodennímu kolotoči svých povinností. Některé události z uplynulých měsíců se nám z paměti rychle vytratí, jiné naopak v nás přetrvají i po delší době. Mezi ty události, které ani po několika měsících neztratily nic ze své intenzity, byla určitě nejen pro mě Noc kostelů v poslední květnový pátek letošního roku.

Rád bych proto osobně poděkoval všem těm, kteří se do tohoto projektu zapojili anebo ho jakýmkoli způsobem podpořili. Je to příležitost, kdy se můžeme více přiblížit Ježíši Kristu, v kterého jsme uvěřili a jehož chceme následovat. Ani On nezůstal uzavřen ve své božské identitě, ale s ní a v ní přišel mezi lidi, aby ho mohli poznat, vidět, dotknout se ho.

Jsem přesvědčen, že Noc kostelů i do budoucna může být nejen jakousi prohlídkou architektonického a kulturního bohatství, jež církev vlastní, ale především otevřením svých srdcí a životů těm, kteří by se jinak s církví setkali pouze na stránkách dějepisných knih, anebo laciného bulváru.

Již papež Jan XXIII. mluvil o otevření se světu, Jan Pavel II. často opakoval, že nemáme mít strach a Benedikt XVI. apeluje na autenticitu křesťana jako učedníka Ježíše Krista. Věřím, že se mohu spolehnout na všechny stávající i budoucí koordinátory, a to jak na arcidiecézní úrovni, tak na úrovni farností a sborů, že i v příštím roce, v pátek 27. května 2011 najdeme vhodnou formu, jak nabídnout světu kolem nás něco z radostné zvěsti, kterou jsme i my obdrželi od Boha jako velký a nezasloužený dar. Jsem moc rád, že již nyní v září se můžete setkat a dohodnout takový postup, aby nikdo nebyl z Noci kostelů jenom vyčerpán a unaven, ale aby radost z víry, radost z Krista, naplnila srdce jak návštěvníků našich kostelů, tak i všech organizátorů.

Budu vám rád nápomocen svou osobní záštitou, upřímnou modlitbou i otcovským požehnáním.

Mons. Dominik Duka OP
arcibiskup pražský