OZNÁMENÍ 23. 2. 2014/ 7. neděle v mezidobí

21.2. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1111

Dnes v neděli 23. 2. v 10.30 (po skončení bohoslužby v Dobříši) zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na vernisáž výstavy fotografií „Svatá Hora, místo přesahující hranice". Jde o zajímavé pohledy na exteriér a interiér Svaté Hory z různých příležitostí posledních 10 let. Autoři fotografií jsou Stanislav Přibyl, Jan Traxler a Miroslav Zelenka. Výstavu pořádá Matice Svatohorská.

Odpoledne v 15.00 je setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 24. 2. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 25. 2. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 26. 2. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 27. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 15.30 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 28. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

V sobotu 1. 3. ve 14.00 bude slavena Eucharistie v kostele v Dobříši u příležitosti životního jubilea našeho farního vikáře P. Petra Blechy.  Poté jsou všichni zváni na oslavu do PCSvT.

V neděli 2. 3. budou volby do nové pastorační rady. Prosíme, abyste se seznámili se jmény kandidátů -  jsou zveřejněna na nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

V neděli v 15.00 bude karneval pro děti - v PCSvT. Prosíme rodiče a mládež o pomoc s výzdobou sálu (po skončení dopolední bohoslužby v Dobříši).

Výhledově: od 13. března budou probíhat kurzy Alfa - praktický úvod do křesťanské víry. Informace najdete na nástěnkách, v letáčcích a na webových stránkách farnosti.


Dobře prožitý týden přejí

                                                                                   P. Karel Satoria  a  P. Petr Blecha