OZNÁMENÍ 16. března 2014 /2. neděle postní

17.3. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1145

V pondělí 17. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 18. 3. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 19. 3. V 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši (slavnost sv. Josefa).

Ve 13.15 bude 1. příprava pro děti, které se připravují na první svátost smíření a první přijetí Eucharistie. - V PCSvT.

V 19.30 zveme na druhé setkání postního semináře s názvem „Kdy jde o život..." - otázka lidské lhostejnosti aneb "jak mohu být bližním pro druhého", jak mohu účinně pomoci. Hostem tohoto večera bude profesionální vyjednávač kpt. Jan Štáf, hlavní instruktor pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. -  V PCSvT.

Ve čtvrtek 20. 3. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.45 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 21. 3. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

V neděli 23. 3. v 15.00 bude setkání Odpadlíků - v PCSvT.

Ve dnech 4. - 6. dubna se připravuje víkendová duchovní obnova na Svaté Hoře (povede P. Karel Satoria) na téma „Víra, naděje a láska" Kdo by měl zájem, ať se přihlásí Láďovi Svobodovi nebo v kanceláři farnosti.

Duchovní obnova na stejné téma se připravuje také na 13. - 15. červen v klášteře Poličany. Zájemci ať se přihlásí do konce března Lídě Musilové nebo v kanceláři farnosti.


Dobře prožitý týden přejí

 

                                                                                   P. Karel Satoria a  P. Petr Blecha