OZNÁMENÍ 13. 4. 2014/ Květná neděle

11.4. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1207

Dnes začíná velikonoční „Svatý týden".  V 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

V pondělí 14. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna.
 Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi: od 15.00 pro děti a jejich rodiče a od 16.00 pro všechny - až do večerních hodin (k dispozici bude více kněží) -  v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 15. 4. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 16. 4. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Velikonoční obřady ve Svatém týdnu
se budou konat  v Dobříši v kostele a budou společné pro všechny obce:

Na Zelený čtvrtek 17. 4. v 18.00 bude slavnostní slavení Eucharistie. Po mši bude Eucharistie přenesena v průvodu z kostela do pastoračního centra, kde bude možnost adorace po celou noc.

Velký pátek 18. 4. je památka umučení Ježíše Krista (den přísného postu). Během dne bude možnost adorace do 16 hodin - v Pastoračním centru sv.T. Od 18.00 začnou velkopáteční obřady v kostele.
Tento den je také finanční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Na Bílou sobotu 19. 4. ve 21.00 začne slavnostní vigilie Vzkříšení.

V neděli 20. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční.
(Po nedělní bohoslužbě bude žehnání pokrmů.)
V Dobříši bude při bohoslužbě udělen křest. Po skončení bohoslužby jsou všichni zváni na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.

Na pondělí velikonoční 21. 4. bude v 7.30 slavení Eucharistie v Rosovicích
 a v 9.00 bude slavena Eucharistie v kostele v Dobříši. V dalších obcích mše nebudou.

Sváteční a dobré prožití velikonočních svátků přejí

                                                                        P. Karel Satoria a P. Petr Blecha