OZNÁMENÍ 15. 6. 2014/ Slavnost Nejsvětější Trojice

13.6. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1023

Dnes v neděli 15. 6.  - Slavnost Nejsvětější Trojice, v 9.00 v  Dobříši je poutní mše. V 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.

V pondělí 16. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 6. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 19. 6. je Slavnost Těla a Krve Páně.  V 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V kostelech naší farnosti budeme tuto slavnost liturgicky slavit v neděli 22. 6.

Od 13.30 bude svátost smíření pro děti, které ji přijmou poprvé,
 a od 14.00 je příležitost ke svátosti smíření pro ostatní děti.

Odpoledne pro děti na závěr školního roku
Od 15.00 zveme všechny děti na bohoslužbu slova - do PCSvT.
Od 15.45 budou hry a soutěže a od 17.00 bude opékání špekáčků (do 18.00).
Modlitba matek výjimečně nebude.

V pátek 20. 6. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.
V18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele v Dobříši.

V neděli 22. 6. při slavení Eucharistie v Dobříši (v 9.00) půjde šest dětí z naší farnosti poprvé ke svatému přijímání.
V 15.00 bude setkání Odpadlíků - v PCSvT.
V 16.00 bude schůzka pro zájemce o vytvoření nového společenství manželů - v PCSvT.

 

Dobře prožitý týden přejí

 

P. Karel Satoria a P. Petr Blecha