OZNÁMENÍ 26. 10. 2014/30. neděle v mezidobí

27.10. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1101


Dnes v neděli 26. 10.
 od 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT. 
V pondělí 27. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
Ve středu 29. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 
Ve čtvrtek 30. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka ani setkání dětí s výukou náboženství se tento týden konat nebudou  (z důvodu podzimních prázdnin.) V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT. 
V pátek 31.10. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

V sobotu 1. 11. je slavnost Všech svatých. Slavení Eucharistie bude  v 9.00 v Rosovicích a také v 9.00 v kostele v Dobříši. V Dobříši po bohoslužbě zveme na agapé do pastoračního centra. 
V neděli 2. 11. vzpomínáme na všechny zemřelé. Modlitba za ty, kteří nás předešli, bude v 15.00 na hřbitově v Dobříši a také v 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli. V Dlouhé Lhotě bude modlitba za zemřelé po skončení nedělení bohoslužby.

 

Výhledově: v úterý 4. 11. v 19.30 zveme na přednáškové setkání s biskupem Václavem Malým na téma "Potřebuje církev reformu?" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Čeští a moravští biskupové se na nás obracejí s těmito výzvami:
-  Vyzývají k postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašují na pátek 31. října.
-
Vybízejí v prvním listopadovém týdnu každý den v poledne se spojit v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.
Na  neděli 2. 11. ve spolupráci s Charitou vyhlašují celonárodní sbírku na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům ve světě, kteří přišli o svůj domov a majetek.
Děkují a žehnají všem, kteří se do této pomoci zapojí.

 


S přáním „nebojme se být velkorysí"

                                                                               P. Karel Satoria a P. Petr Blecha