OZNÁMENÍ 21. 12. 2014/ 4. neděle adventní

19.12. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1125

Dnes v neděli 21. 12. od 15.00 bude setkání Manželů I (u Svobodů).

V úterý 23. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. Ve 14.30 předají skauti betlémské světlo v kostele v Dobříši.
Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Ve středu 24. 12. je Štědrý den. Ve 14.30 bude vánoční setkání pro děti - v kostele v Dobříši.
Večerní bohoslužby budou takto: ve 22.00 bohoslužba slova ve Staré Huti, slavení Eucharistie ve 22.00 ve Svatém Poli a také ve 22.00 v Rosovicích, ve 24.00 půlnoční mše v Dobříši.

Ve čtvrtek 25. 12. je slavnost Narození Pána, Boží hod vánoční. Bohoslužby budou jako v neděli.

 

V pátek 26. 12. je svátek sv. Štěpána, mučedníka. Bohoslužby budou jako v neděli.  
Od 16.00 zveme na putování „Půjdem spolu do Betléma" - od kostela Nejsvětější Trojice k živému Betlému na zahradě pastoračního centra.

V sobotu 27. 12. je svátek sv. Jana Evangelisty.
V 10.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

V neděli 28. 12. je svátek Svaté Rodiny. Při slavení Eucharistie bude obnova manželského slibu.

Výhledově: v neděli 4. ledna v 17.00 zveme na Tříkrálový koncert v podání Dobříšského chrámového sboru.


 Požehnaný sváteční týden přejí
       


                                                                             P. Karel Satoria a P. Petr Blecha   

PF 2015