OZNÁMENÍ 4. 1. 2015/Slavnost Zjevení Pána

3.1. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1046

Velké poděkování patří těm, kteří organizovali a zajišťovali vše potřebné v naší farnosti při setkání mladých Taizé, zejména Markétě Španělové, a také všem, kteří přijali mladé lidi ve svých rodinách a domovech.  

Dnes v neděli 4. 1. v 17.00 zveme na Tříkrálový koncert vánočních písní v podání Dobříšského chrámového sboru  -  v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí 5. 1. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 7. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek  8. 1.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 9. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V neděli 11. 1. v 15. 30 bude setkání Manželů II - v PCSvT. Také od 15.30 bude setkání Manželů III - výjimečně u Sochorů.

Výhledově: V úterý 13. ledna zveme na přednášku „Evoluční proces církve", která se bude konat v PCSvT.  Přednáší Doc. Tomáš Machula Th.D., Ph.D., děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity.

Tento týden bude probíhat Tříkrálová sbírka.  Bližší informace poskytne ředitelka Farní charity Jana Svobodová.

 

Od února budou probíhat kurzy ALFA - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

       Požehnaný týden přejí       

 

                                                                                  P. Karel Satoria a P. Petr Blecha