OZNÁMENÍ 7. 6. 2015/Slavnost Těla a Krve Pána

5.6. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x975

V pondělí 8. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 10. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT.

Od 19.30 zveme na setkání „Co vás zajímá?" - společné zamyšlení nad otázkami, které nám klade naše víra. (Vede P. Karel Satoria) - v PCSvT.

Ve čtvrtek 11. 6. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro mladší děti, které vedla Markéta Svobodová, v tomto školním roce již nebudou. Ostatní setkání pro školní děti budou jako obvykle.
Od 16.00 bude „modlitba matek".   - Vše v PCSvT.  

V pátek 12. 6. je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Ráno v 8.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. (Obvyklá ranní mše ve Svatém Poli nebude). V 18.00 zveme na poutní mši u kapličky ve Lhotce.
V pátek v 19.00 je setkání mládeže „Okouni" - v PCSvT.

Příležitost ke svátosti smíření v PCSvT tento ani další pátek výjimečně nebude, ale je možné se kdykoliv telefonicky domluvit (s P. Karlem Satoriou).
Možnost svátosti smíření bude také vždy hodinu před každou mší svatou.

 

V pátek jste také všichni srdečně zváni na benefiční koncert do zámku, který pořádá Sdružení pro obnovu varhan  - od 18.00 v zrcadlovém sále, vstupné dobrovolné.

Farní výlet: Z důvodu malého počtu přihlášených zájemců se farní výlet, plánovaný 13. 6. do Jablonného a Lemberka, ruší.


 Dobře prožitý týden přeje

P. Karel Satoria