OZNÁMENÍ na srpen

1.8. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1075

BOHOSLUŽBY 
Slavení Eucharistie bude každou neděli (kromě 16. 8.) jako obvykle: 7.30  Rosovice, 9.00  Dobříš, 10.45 Svaté Pole (ob týden bohoslužba slova), 12.00 Dlouhá Lhota (ob týden bohoslužba slova).

V sobotu 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v 9.00 bude slavení Eucharistie  v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

V neděli 16. 8.
v 10.45 bude poutní bohoslužba v Budínku a nebude bohoslužba ve Svatém Poli.
Od 14.00 bude bohoslužba slova u kapličky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Huti a po ní pouťové posezení s hudbou. 

Slavení Eucharistie ve všední dny
V Pastoračním centru sv. Tomáše bude vždy ve středu a v pátek od 18.00 s výjimkou 19. 8. a 21. 8., kdy bohoslužby nebudou.
V Domově seniorů v Dobříši bude bohoslužba vždy ve čtvrtek od 8.30. (20. 8. bohoslužba slova).
Ranní páteční bohoslužby v Rosovicích a ve Svatém Poli nebudou.

Pravidelný program v Pastoračním centru sv. Tomáše během prázdnin nebude. 

Během prázdnin si přijďte prohlédnout farní knihovnu - bude k dispozici pro dospělé i pro děti. Vzhledem k dovoleným prosíme, abyste se raději předem telefonicky domluvili (tel. 602 308 881 kancelář).

Prosíme, abyste se v Dobříši zapisovali na hlídání kostela během prázdnin (do tabulky vzadu v kostele nebo se domluvit v kanceláři farnosti). 

Prosíme také, abyste se zapisovali na úklid kostela v Dobříši: na webových stránkách farnosti nebo do archu vzadu v kostele.

 

Z liturgického kalendáře:

6. 8. svátek Proměnění Páně 
15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

Příjemný a požehnaný čas prázdnin a dovolených přejí

 

P. Karel Satoria, jáhen Petr Váńa
     a pastorační asistentky

 

 

Výhledově: V záři a v říjnu opět chystáme kulturní festival Dobříšské záření. Program najdete zde.