OZNÁMENÍ neděle 20. 9. 2015/25. neděle v mezidobí

18.9. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x908

Dnes v neděli 20. 9. bude v Dlouhé Lhotě ve 12.00 bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie jako obvykle. Odpoledne od 15.00 zveme na NEDĚLI PRO DĚTI, která se koná v rámci festivalu Dobříšské záření. Na zahradě evangelické fary je pro děti připravena pohádka Král Lávra, hry a soutěže.

V pondělí 21. 9. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna, ve 20.00 modlitební setkání  - v PCSvT.

V úterý 22. 9. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 23. 9. večerní mše svatá v PCSvT výjimečně nebude.

Ve čtvrtek 24. 9. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů.
Odpoledne budou v pastoračním centru náboženství pro školní děti takto: Od 14.00 pro děti 2. třídy, od 15.00 pro děti 3. a 4. třídy, od 15.00 pro děti z 5., 6. a 7. třídy. S případnými dotazy se rodiče mohou obrátit na Irenu Bláhovou nebo Ludmilu Musilovou. V 16.00 bude modlitba matek. Vše v PCSvT.

V pátek 25. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT. Příležitost ke svátosti smíření je hodinu přede mší anebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě.  Od 19.00 bude setkání mládeže „Okouni" - v PCSvT.    
Od 19.30 zveme do zrcadlového sálu zámku na koncert skupiny Ginevra, který se koná v rámci festivalu Dobříšské záření.

 

V neděli 27. 9. ve Dlouhé Lhotě ve 12.00 bude slavení Eucharistie k výročí posvěcení kostela. V pondělí 28. 9. pak bude v Dlouhé Lhotě v 9.00 „pěkná hodinka".

Upozorňujeme, že stará čísla bankovních účtů farnosti končí k 30. 9. 2015. Nová čísla najdete na webových stránkách farnosti, na nástěnkách a na letáčku.

 

   Dobře prožitý týden přeje

                                                                                                          P. Karel Satoria