OZNÁMENÍ neděle 27.9.2015/26. neděle v mezidobí

25.9. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1199

Neděle  27. 9. Dnešní sbírka je určena na církevní školství. Ve Dlouhé Lhotě ve 12.00 bude dnes Eucharistie k výročí posvěcení kostela.

V pondělí 28. 9. v 9.00 bude v Dlouhé Lhotě „pěkná hodinka".
Tento den je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. V 18.00 bude slavena Eucharistie v Dobříši  - v kostele Nejsvětější Trojice.

V úterý 29. 9. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 30. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 1. 10. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů.
Odpoledne budou v pastoračním centru klubíčka a setkání pro děti:
Pozor - změna: začátek klubíčka pro předškoláky a 1. třídu a také klubíčka pro pětileté děti je posunut až na 8. 10.
Setkání pro školní děti budou jako obvykle.  V 16.00 bude modlitba matek.

V pátek 2. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli.
V 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT. Příležitost ke svátosti smíření je hodinu přede mší anebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě.
Od 19.00 bude setkání mládeže „Okouni" - v PCSvT.
    
Od 19.00 zveme na koncert „Pocta Janu Husovi", který se koná v rámci festivalu Dobříšské záření. Zpěvy husitských Čech zazpívá vokální soubor GONTRASSEK v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

V neděli 4. 10. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III -v PCSvT.

Ve dnech 4. - 6. října nás zve ŘK farnost Starý Knín na pouť ke sv. Františku za Assisi. Bližší informace najdete na letácích v kostele a v PCSVT.

    Dobře prožitý týden přeje

                                                                                                         

                                                                                                          P. Karel Satoria