Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)

6.1. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1053

Evangelium Mt 2, 1-12

Postavy tří mudrců jsou postavy, které nám vysvětlují, kdo to jsou lidé dobré vůle. Celý ten vánoční příběh je postaven na dobré vůli jedinců. Že v tom, co se jim mohlo zdát problematické, nebezpečné, nevhodné, dokázali nalézt světlo, třeba jen jiskru, paprsek, a na něj se soustředili: bylo to u Marie, zvlášť u Josefa a také u tří králů. A uvidíme, že ta skupina lidí dobré vůle se rozrůstá: Tito tři muži přišli, jak říká evangelium: „...na místo. Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi a zastavila se nad místem, kde bylo dítě. Vstoupili do domu...". Je zvláštní, že najednou je zde dům, když pro narození „nebylo místa". Tady tedy vidíme, že do toho vstoupil někdo, kdo pochopil. Ježíš se najednou ocitá v lidském příbytku. Dům v biblické řeči není jenom stavení, dům znamená daleko víc: přímo život. Ve Skutcích apoštolů ty krásné popisy přijetí víry „byl pokřtěn s celým svým domem" vyjadřují: přijal Ježíše do svého života.

Stavení Betléma o Vánocích má vést k tomuto kritickému a sebekritickému pohledu. Lidé k jesličkám přicházejí, dávají dítěti dary, ale nechávají ho tam... Něco jiného je dát z přebytku a něco jiného je „nastěhovat" si ho domů.

Tři mudrci, kteří přišli, chtěli v tom dítěti vidět krále. Museli to chtít, nic tomu nenahrávalo, i když tu už nebyla jeskyně, ale nějaký domek. A oni v tom dítěti rozpoznali Spasitele, Ježíše.

Toto je dobrá vůle. Kdy člověk chce v nepatrném rozpoznat. Kdy se nechce nechat přesvědčit, ale sám sebe přesvědčuje. Toto je naše povolání, toto je také dílo Ducha Božího v nás: abychom poznávali v nepatrném.

Je zvláštní, že právě tímto způsobem se do člověka stěhuje nebe; takto aplikovaná dobrá vůle: Chci vidět dobro. A jestliže chci, tak uvidím - to je to božské vidění, to je hluboké ponoření do Božího života. Tak nám tato slavnost Zjevení zjevuje tajemství Božího přebývání v mém životě. Nebudu nikdy „umlácen argumenty", budu vždy člověkem, od kterého se bude čekat, že nalezne „proč ano".

Prosme dobrého Pána, ať nám ten nastávající Rok milosrdenství pomůže hodně ve víře. Člověk někdy očekává, že mu víra pomůže být milosrdným. Ale ono to působí opačně: milosrdenství posiluje víru. Tak je to postaveno. Milosrdenství není jen plodem víry, milosrdenství je zdrojem víry. Kdo je milosrdný, ten okusí lásku, kterou miluje Bůh člověka. Darem se mu zjevuje Dárce.

Každým rokem je na slavnost Zjevní prováděna tříkrálová sbírka. Nejde jen o to sehnat určité materiální prostředky k dobrým činům, ale jde o to stát se milosrdným. Když někomu pomůžeme, aby udělal dobro, aby třeba jen podal sklenici vody, pomohli jsme úžasné věci: pomohli jsme mu k jeho kráse, v jeho růstu. Proto ti, kteří prosí o almužnu, jsou jednak odvážní a jednak milující: tím, že umožňují druhým být milosrdnými, pomáhají jim k velikosti života.

(z homilie 3. 1. 2016 v Dobříši)