OZNÁMENÍ 15.2.2016/Slavnost Seslání Ducha Svatého

15.5. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x980

V neděli 15. 5.  - nedělní sbírka je určena na arcidiecézi. Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí  16. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 5. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 5. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 19. 5. budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 20. 5. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. 
Od 15.00 bude svátost smíření pro děti, které jdou poprvé ke svatému přijímání. 
Od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT v Dobříši.
0d 19.00 bude setkání mládeže Okouni - v PCSvT.

V neděli 22. 5. je slavnost Nejsvětější Trojice. V Rybníkách bude v 10.45 poutní mše, z toho důvodu nebude mše ve Svatém Poli. Ostatní bohoslužby budou jako obvykle, v Dlouhé Lhotě bude bohoslužba slova.
 
FARNÍ DEN.
V Dobříši při nedělní bohoslužbě od 9.00 přijme pět dětí z našeho společenství poprvé Eucharistii. Po bohoslužbě zveme všechny do pastoračního centra na „farní den", kdy budeme společně oslavovat až do odpoledních hodin. Prosíme, abyste s tím počítali ve svém časovém rozvrhu. Prosíme také, abyste přinesli sladké i slané příspěvky na společný stůl.


Přejeme dobře prožitý týden