OZNÁMENÍ 16. 10. 2016/ 29. neděle v mezidobí

14.10. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x954

V neděli 16. 10. bude v Rosovicích od 7.30 slavení Eucharistie k výročí posvěcení kostela (posvícení).
Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v Pastoračním centru sv. Tomáše(PCSvT).

V pondělí 17. 10. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.

V úterý 18. 10. od 9.00 bude slavení Eucharistie, která se bude konat v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši v rámci setkání kněží příbramského vikariátu. Srdečně zveme farníky k účasti na této bohoslužbě.
V úterý večer se uskuteční setkání chlapů, sraz je v 19.45 u PCSvT. ...

Ve středu 19. 10. od 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. Od 14.15 hodin bude náboženství pro 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Od 19.30 zveme do PCSvT na promítání a povídání s jáhnem Petrem Váňou o zajímavostech z jeho letošní návštěvy ostrova Srí Lanka.

Ve čtvrtek 20. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude Modlitba matek.  

V pátek 21. 10. od 8.30 bude slavení Eucharistie  - ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele v Dobříši.

Od 19.00 zveme na dernisáž výstavy „Dobříšské záření na plakátech Fanči Vandasové" a na společenský večer naší a evangelické farnosti, který se bude konat v Pastoračním centru sv. Tomáše. Prosíme, abyste s sebou přinesli sladké i slané     pohoštění. (Víno bude zajištěno.)

V neděli 23. 10. je v naší diecézi misijní neděle, bude se konat sbírka na misie. Papež František vybízí, aby lidé věnovali svůj jednodenní plat. Kdo by chtěl, může také přinést „misijní koláč" a výtěžek z jeho prodeje bude přidán do sbírky na misie.
Od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.
Od 18.00 zveme na koncert na podporu varhan do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši: Vystoupí Příbramská filharmonie a příbramské pěvecké sbory s dílem A. Dvořáka: Mše D-dur Lužanská. Vstupné je dobrovolné.


Přejeme dobře prožitý týden