OZNÁMENÍ 18. 12. 2016/4. neděle adventní

16.12. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x904

Dnes v neděli 18. 12. je sbírka určena na dobříšské varhany.
Od 15.00 zveme do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši na „Vánoční hru aneb o tom slavném narození" v podání dětského divadelního souboru Kukadýlko z Dobřichovic a orchestru LES při ZUŠ Řevnice. Vstupné dobrovolné je určeno na opravu dobříšských varhan.

V pondělí 19. 12. od 14.00 bude setkání pro seniorky a farní knihovna.

V úterý 20. 12. ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.

Ve středu 21. 12. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. VÝJIMEČNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ (V 18.00), která byla v neděli původně ohlášená.

Ve čtvrtek 22. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti již nebudou (jsou vánoční prázdniny). Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V pátek 23. 12. ve 14.30 předají skauti betlémské světlo v kostele v Dobříši. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v pastoračním centru.
Ve 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

V sobotu 24. 12. je Štědrý den.
Od 14.30 bude bohoslužba slova pro děti v kostele v Dobříši. Ve 22.00 bude bohoslužba slova ve Staré Huti a také ve 22.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Ve 24.00 bude „půlnoční" slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

V neděli 25. 12. je slavnost Narození Pána. Nedělní bohoslužby budou v obcích v obvyklou dobu s výjimkou Rosovic, kde bohoslužba nebude.

Výhledově: V pondělí 26. 12. od 16.00 zveme na Živý Betlém: putování od kostela v Dobříši k jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou potkáme anděla, tři krále a další poutníky a společně si zazpíváme koledy.

Pořad všech vánočních bohoslužeb můžete najít na nástěnkách, na webových stránkách farnosti a také na letáčcích vzadu v kostele.


Přejeme dobře prožitý čas!