OZNÁMENÍ 9. 4. 2017/ Květná neděle

7.4. 2017 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1009

Květnou nedělí začíná Svatý týden. Dnes 9. 4. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí 10. 4. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Od 15.00 bude v pastoračním centru „zpovědní odpoledne" -  příležitost ke svátosti smíření. Pokud by někdo chtěl přijít až po19. hodině, prosíme, aby se předem domluvil s knězem.
Ve středu 12. 4. výjimečně nebude večerní mše.   

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:

Velikonoční obřady Zeleného čtvrtka, Velkého pátku a vigilie Vzkříšení budou vždy v kostele v Dobříši. Tyto bohoslužby jsou společné pro celou farnost (tzn. v ostatních obcích bohoslužby nebudou).

Na zelený čtvrtek 13. 4. bude od 18.00 slavnostní slavení Eucharistie a poté průvod s Eucharistií z kostela do Pastoračního centra sv. Tomáše, kde bude možnost adorace, a to po celou noc až do pátku do 14.00 hodin. K závazné účasti na adoraci se můžete zapsat do tabulky vzadu v kostele, jinak můžete přijít kdykoliv.

Na Velký pátek 14. 4. si připomínáme památku umučení Ježíše Krista. Tento den je den přísného půstu. 
Od 15.00 bude pobožnost křížové cesty v kostele v Dobříši.V 18.00 začnou velkopáteční obřady.
Tento den je také „velkopáteční" sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

V sobotu 15. 4. začne vigilie Vzkříšení ve 21.00 hodin - před kostelem v Dobříši.

V neděli 27. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční. Nedělní bohoslužby budou jako obvykle (s žehnáním pokrmů).

-----------------------------------------------------

VÝHLEDOVĚ:
V sobotu 13. května plánujeme farní výlet do Chlumu sv. Maří a do Bečova nad Teplou. Zájemci se mohou zapsat do přihláškového archu vzadu v kostele. Prosíme, aby se zapsali i ti, kteří pojedou autem.