OZNÁMENÍ Květná neděle 5. 4. 2009

7.4. 2009 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Kostel Dobříš Hodnocení 0.00 Přečteno x1745

Dnes 5. 4. je Květná neděle, kterou začíná svatý velikonoční týden.
Dnes od 14.30 bude příprava rodičů na křest dětí – v kostele v Dobříši a také setkání manželů II – v PCSvT. Od 16.00 zveme na koncert G. B. Pergolesi: STABAT MATER v podání souboru Musica Podberdensis – v kostele v Dobříši.

 • V pondělí 6. 4. bude od 15.00 přednáškové setkání s Dr. Hádkem na téma „Svatojakubská cesta v Čechách\" (s promítáním) - v PCSvT.
  Od 20.00 bude modlitební setkání a také duchovní večer mužů - v PCSvT.
 • V úterý 7. 4. bude ve 14.30 eucharistie v LDN (Masarykovo sanatorium).
 • Ve středu 8. 4. bude od 17.15 pobožnost křížové cesty a po ní v 18.00 eucharistie v kostele v Dobříši.
 • Na Zelený čtvrtek 9. 4. bude v 8.30 bohoslužba slova v Domově seniorů.
  Od 9.00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní eucharistie Missa Chrismatis. Zveme k účasti na této eucharistii i na bohoslužbách ve Svatém týdnu i na svátky velikonoční.
  Slavnostní slavení eucharistie na Zelený čtvrtek bude pro všechny naše farnosti v 18.00 v kostele na Dobříši. Po mši sv. bude eucharistie přenesena v průvodu z kostela do Pastoračního centra, kde bude večer možnost adorace.
 • Na Velký pátek 10. 4. je den přísného postu.
  Od 9.00 do 16.00 bude možnost adorace v Pastoračním centru.
  Od 18.00 začnou velkopáteční obřady v kostele na Dobříši (pro všechny farnosti). Finanční sbírka na Velký pátek je určena na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
 • Na Bílou sobotu 11. 4. od 9.00 do 16.00 bude možnost adorace v Pastoračním centru sv. Tomáše.
  Ve 20.30 začne slavnostní velikonoční vigilie s udílením křtu a slavení eucharistie v kostele v Dobříši - pro všechny naše farnosti.
 • Vneděli 12. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána.
  Při nedělních bohoslužbách bude žehnání pokrmů. Pořadí nedělních bohoslužeb bude jako obvykle. Na Dobříši bude eucharistie s udílením křtu.
 • Na pondělí velikonoční 13. 4. bude v 9.00 eucharistie v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích mše nebudou.
  (Pořad bohoslužeb o Velikonocích je vyvěšen na nástěnkách a uveden v čsp. Tomáš.)

  Požehnané dny Svatého týdne přeje

                                                                                   P. Michal Němeček