Oranžové hřiště

5.6. 2009 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x13979

Pastorační  centrum Římskokatolické farnosti Dobříš provozuje malé sportovní hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno v roce 2009.

Malý pohled do historie:
První pokus o vybudování sportoviště u budovy Pastoračního centra jsme realizovali již záhy po vzniku centra (2001), ale šlo jen o plochu s jednoduchým pískovým povrchem, protože finanční prostředky nedovolovaly více.

Proto se naši farníci pokusili o získání dotace z Nadace ČEZ „Oranžové hřiště". Za tuto žádost se plně postavilo Město Dobříš a díky jejich flexibilnímu přístupu jsme dotaci v polovině roku 2008 získali. Pak následovala řada administrativních kroků a konečně s blížícím se podzimem byla podepsána smlouva na vybudování hříště s firmou J+E

Nejen Nadace ČEZ, ale i řada dalších subjektů pomohla s vybudováním. Velké poděkování patří firmě Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o, Lesy ČR závod Dobříš, Pilecký s.r.o. a řadě našich farníků a občanů našeho města. Cena celého projektu dosáhla téměř k milionu korun!

Hřiště je určeno široké veřejnosti. Má rozměry 25 x 13 m a je určené především pro volejbal, dále pak pro streetball, nohejbal, malý tenis, florbal a lze si zde zahrát i malý fotbal.

Povrch hřiště: Na asfaltový podklad přišel umělý povrch DURFLEX® Systems  na bázi pružných akrylátů aplikovaný stěrkováním v celkové síle do 2 mm vhodný na jakýkoliv míčový sport i na hokejbal.

Návštěvní řád hřiště:

Hřiště je určeno pouze pro sportovní aktivity

Přístup: přes dětské hřiště kolem budovy Pastoračního centra.

 

Provozní doba od 8 do 20 hodin.

 

Za případné úrazy nebo škody způsobené pobytem na hřišti provozovatel neodpovídá.

 

Na hřišti platí zákaz

-     poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení hřiště

-     omezovat nebo obtěžovat občany v okolí hřiště nadměrným hlukem

-     vstupu na kluzký, navlhlý či namrzlý povrch

-     jízdy na kole, skateboardu a kolečkových bruslích

-     vstup v okované obuvi, obuvi s ostrými hroty nebo hranami

-     odpalovat zábavní pyrotechniku

-     vstupu se zvířaty

-     kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

-     manipulace s otevřeným ohněm

 

Návštěvník je povinnen:

-     respektovat návštěvní řád a pokyny správce

-     chovat se tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní

-     dodržovat pořádek a čistotu

 

Obsazení sportoviště

-        hřiště je možné si zamluvit až na 2 hod. na tel. 602 308 864.

-        další návštěvník je povinen dát přednost tomu, kdo si hřiště zamluvil

-        pokud ten, kdo si hřiště zamluvil, nenastoupí do 15 min od počátku zamluvené doby, má se za to, že zamluvení je odvoláno.

-        je možné na požádání zapůjčit sloupky na síť k volejbalu a nohejbalu. Domluvení přímo v Pastoračním centru nebo na tel. 602 308 864.