Aktuálně ve farnosti

8. Květen
          BOHOSLUŽBY A PASTORACE

Oznámení z neděle 22. 5. 2022 

Přehled akcí na květen (tabulka)   zde

Mše on-line v České republice 

VÝSTAVA fotografií "Ve jménu Vltavy"/ Vladimír Stibor
.
-----------------------------------------------------------------------
              UKRAJINA

DŮLEŽITÉ KONTAKTY PRO PŘÍCHOZÍ Z UKRAJINY (s mapkou Dobříše)
- v češtině
- v ukrajinštině 

FINANČNÍ SBÍRKA na pomoc Ukrajině - Charita ČR

Další platební možnosti - Charita ČR- zde 

VÝZVA BISKUPŮ k modlitbě za Ukrajinu 

MOJE UKRAJINA
- záznam z přednášky překladatelky a ukrajinistky Rity Lyons Kindlerové
15. Duben

                        OSTATNÍ INFORMACE

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou nahrávku zašleme zájemcům na požádání (email: pcstomas@volny.cz).

KATOLICKÝ TÝDENÍK

Video z přednášky Jany Sieberové "UMĚNÍ DOPROVÁZET" -
ke zhlédnutí zde  

MUDr. Radkin Honzák
video z přednášky EMOCE (14.10.2021) 
video z přednášky  O ZDRAVÍ (9.11.2021) 

Úklid kostela v Dobříši v r. 2022. Klíč od kostela si vyžádejte u Ládi Svobody.

14. Duben
         DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ A MODLITBY

Promluvy papeže Františka 

Úmysly modliteb papeže Františka pro rok 2022
Naléhavý úmysl na květen 2022

Seriál dvouminutových videí O LITURGII (vysvětlení jednotlivých částí mše)  
 
3. Březen
                               DĚTEM (a jejich rodičům)

Jak s dětmi mluvit o válce

Časopis IN pro dívky (viz leták) a časopis TARZICIUS pro kluky (zdarma).

VLČÍ DOUPĚ (video)- kázání od P. Romana Vlka 

Kalendář akcí

28.5. 2022 - 9:00  
Pastorační centrum - Kurz s úvodem do křesťanské meditace. Vede P. Pavel Pola, kněz a bosý karmelitán. Od 9 do 16 hodin, v tichu, společný studený oběd. Vstupné dobrovolné. Přihlásit se můžete do 23.5.
5.6. 2022 - 9:00  
Kostel Dobříš - Slavnost seslání Ducha svatého. Při mši v Dobříši přistoupí několik dětí z farnosti k prvnímu svatému přijímání.
10.6. 2022 - 19:00  
Kostel Dobříš - NOC KOSTELŮ
12.6. 2022 - 9:00  
Kostel Dobříš - FARNÍ DEN: Slavnost Nejsvětější Trojice. Nové varhany požehná biskup Mons. Karel Herbst SBD (při mši v 9.00), poté oslava v PCSvT.

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Svatost není osobní hrdinství

16. Květen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Z promluvy papeže Františka dne 15. 5. 2022
Celý text na vaticannews/va/cs 

Před odchodem z tohoto světa k Otci pronáší Ježíš ke svým učedníkům slova: "Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem". - Toto je odkaz, který nám Kristus zanechal, základní kritérium, podle něhož poznáme, zda jsme skutečně jeho učedníci: přikázání lásky. 
Jako jsem já miloval vás... Jak nás Ježíš miloval? Až do konce, až do úplného sebeodevzdání... Právě v hodině zrady Ježíš potvrzuje svou lásku ke svým. I v temnotách života je totiž podstatné toto: Bůh nás miluje. „Ne my jsme si zamilovali Boha, ale on si zamiloval nás" (1 Jan 4,10). V centru není naše zdatnost ani naše zásluhy, ale Boží bezpodmínečná a bezplatná láska k nám.

Na počátku našeho křesťanství nejsou nauky a skutky, ale úžas nad tím, že jsme objevili, že jsme milováni, a to ještě před jakoukoli naší odpovědí. Zatímco svět nás často chce přesvědčit, že máme hodnotu jen tehdy, když přinášíme výsledky, evangelium nám připomíná pravdu o životě: jsme milováni Bohem. V tom je naše síla.

Někdy přílišným důrazem na naše úsilí konat dobré skutky vytváříme ideál svatosti, který je příliš založen na nás, na osobním hrdinství, na schopnosti odříkání, na obětování se pro získání odměny... Tak jsme ze svatosti učinili nedosažitelný cíl, oddělili jsme ji od každodenního života, místo abychom ji hledali a přijímali v každodennosti, v prachu ulice, v námaze konkrétního života a, jak říkala svatá Terezie z Avily svým sestrám, "mezi hrnci v kuchyni". 

Ježíš dává našim srdcím svého vlastního Ducha, Ducha svatosti, lásku, která nás uzdravuje a proměňuje. Proto se můžeme rozhodovat a konat skutky lásky v každé situaci a s každým bratrem a sestrou, které potkáme, protože jsme milováni a máme sílu milovat. Jak jsem milován, tak mohu milovat. ...  

A milovat znamená toto: sloužit a dávat svůj život. Sloužit, to znamená nestavět na první místo vlastní zájmy, oprostit se od jedů chamtivosti a soutěživosti, bojovat proti rakovině lhostejnosti a proti rakovině sebezahleděnosti, dělit se o charismata a dary, které nám Bůh dal. Konkrétně se ptát sám sebe: "Co dělám pro druhé?" To je láska. A žít každodenní věci v duchu služby, s láskou a bez křiku, aniž bych si něco nárokoval.

Celý článek

Pokoj vám

25. Duben  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Homilie papeže Františka o Božím milosrdenství 24. 4. 2022 - celý text 

Vzkříšený Pán se zjevuje učedníkům a nabízí jim, kteří ho opustili, své milosrdenství. A ukazuje jim své rány. Jeho slova k nim jsou provázena pozdravem, který se zde objevuje třikrát: "Pokoj vám!" ...
Je to pozdrav vzkříšeného Pána, který přichází vstříc každé lidské slabosti a chybě - pozdrav, v němž se projevuje Boží milosrdenství: nejprve přináší radost, pak vzbuzuje odpuštění a nakonec utěšuje v únavě.
Apoštolové se v minulosti rozhodovali odvážně, následovali Mistra s nadšením, oddaností a velkorysostí. Nakonec ale zvítězil strach a oni nechali Ježíše samotného v nejtragičtějším okamžiku...  V tomto klimatu přichází první "Pokoj vám!" Učedníci by se měli stydět, ale místo toho se radují. Kvůli té tváři, tomu pozdravu a těm slovům se jejich pozornost přesouvá od nich samotných k Ježíši. Odvracejí pozornost od sebe a svých selhání a jsou přitahováni Kristovým pohledem, kde není přísnost a výčitky, ale milosrdenství...

Bratři a sestry, připomínejme si odpuštění a pokoj, který přijímáme od Ježíše. Dávejme přednost vzpomínkám na Boží objetí a pohlazení před vzpomínkami na naše chyby a pády. Tímto způsobem budeme živit radost, která nás mění. Protože pro ty, kdo zakoušejí Boží radost, už nikdy nic nemůže být jako předtím!

Celý článek

Další články:

11. Duben   Zrnko rýže

28. Březen   Bůh odpouští s radostí

18. Březen   Slavnost Zvěstování 25. 3.

28. Únor   Společně proti obavám

16. Únor   Hledejme Boha v realitě

19. Leden   Čekat na lepší víno

10. Leden   Učme se od mudrců

3. Leden   Rozvažovala o tom

28. Prosinec   Nepatrnost

19. Prosinec   (Ne)obyčejné setkání

30. Listopad   Synodální cesta

10. Listopad   Kdo dává všechno, nachází Boha...

27. Říjen   Žádejte všechno

18. Říjen   Kdo chce být velký

5. Říjen   Jako děti