Aktuálně ve farnosti

28. Únor
Výstava VYTRŽENO Z KONTEXTU/Daniela Doubková papírové objekty. Otevřeno dopol. 9.30 -12, odpol. po, út 14 -16, čt 14 - 17, pá 14 - 15. V jiný čas po předchozí domluvě.
16. Únor
Adopce varhanních píšťal v dobříšském kostele.

Kalendář akcí

26.3. 2018 - 14:00  
Pastorační centrum - ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi (možnost až do pozdních večerních hodin). K dispozici bude více kněží.
8.4. 2018 - 10:30  
Pastorační centrum - KRAJINOU SKAL A HOR /Jan Kovář/ fotografie z italských Dolomit a Českosaského Švýcarska. Výstava potrvá do 4. 5. 2018. 
8.4. 2018 - 19:00  
zrcadlový sál - zámek Dobříš  - POCTA TVŮRCŮM - koncert pro dobříšské varhany/soubory Canto Carso a Laetitia s díly Dvořáka, Janáčka, Martinů aj. Vstupné dobrovolné. 
9.4. 2018 - 18:00  
Pastorační centrum - Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.
12.5. 2018 - 8:00  
Kostel Dobříš - FARNÍ VÝLET - do Strahovského kláštera v Praze. Jen pro přihlášené.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

SVATÝ TÝDEN

24. Březen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Květná neděle (promluva papeže Františka na Květnou neděli 2013)

Velikonoční triduum - po Svaté zemi s Františkem Hobizalem

V horkém slunci přicházíme k Večeřadlu. Ježíš zde prožil se svými apoštoly Poslední večeři. Tady na ně později sestoupil Duch svatý. 
Rozjímáme o tom, co se tu všechno stalo. Jidášova zrada, umytí nohou apoštolům, ustavení Eucharistie a svátosti kněžství, velekněžská modlitba Páně...

Celý článek

KRAJINOU SKAL A HOR - vernisáž

23. Březen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Po Velikonocích v neděli 8.4. zveme po bohoslužbě v Dobříši na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše, při němž bude v 10.30 zahájena nová výstava s názvem KRAJINOU SKAL A HOR - fotografie z italských Dolomit a Českosaského Švýcarska od Jana Kováře. Všichni jsou srdečně zváni.

Celý článek