Aktuálně ve farnosti

23. Září
BOHOSLUŽBY 
Upozorňujeme, že do budov (i do kostelů) je možný vstup pouze se zakrytými ústy a nosem.

Nedělní mše
: Rosovice 7.30, Dobříš 9.00, Svaté Pole 10.45, Dlouhá Lhota 12.00.

Mše v týdnu (
v kostele v Dobříši) jsou každý den od pondělí do soboty od 18.00 (po mši vždy adorace do 19.30 a možnost svátosti smíření). Sobotní mše je s nedělní liturgií. 

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 20. 9. 2020 

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB v týdnu od 21. do 27. září

Úmysly apoštolátu modlitby 2020 

Kalendář akcí v září 2020 - tabulka
15. Září
PRO DĚTI (a nejen pro ně) doporučujeme ke katechezi:

VLČÍ DOUPĚ -
k nedělnímu evangeliu od P. Romana Vlka

Nedělní liturgie pro děti 

KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY na Radiu Proglas 

Kreslený film "Bůh je s námi" - pro děti (z Brněnské tiskové misie)

Další nabídka pro děti - v PCSvT:
VÝTVARNÝ KROUŽEK
(s Mirem a Danielou)
14. Září
NÁBOŽENSTVÍ pro děti ve šk.roce 2020-21  začíná od října. Náboženství pro starší děti 6.-9. tř. povede P. Angelo (čas a místo bude ještě upřesněno).
3. Září
DOPORUČUJEME:
   Slovo na týden "U ambonu" - k poslechu
   Promluvy papeže Františka k nedělním textům
   Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty

Seriál dvouminutových videí O LITURGII 
(vysvětlení jednotlivých částí mše)
2. Srpen
Výroční zpráva za rok 2019

Katolický týdeník 
(výběr z aktuálního čísla)

Kalendář akcí

30.9. 2020 - 19:00  
Pastorační centrum - Nefritový ostrov PHÚ QUOC - VIETNAM  a chrámový komplex ANGKOR WAT - KAMBODŽA - promítání videa a povídání s Mgr. Petrem Váňou o zážitcích z cesty. Vstupné dobrovolné.
18.10. 2020 - 9:00  
Kostel Dobříš - Misijní neděle (sbírka na misie). Po mši agapé a zahájení výstavy fotografií v PCSvT.
25.10. 2020 - 17:00  
Pastorační centrum - KNIŽNÍ KLUB s Ritou Lyons
3.11. 2020 - 19:45  
Pastorační centrum - Setkání pastorační rady
21.11. 2020 - 9:00  
Kostel Dobříš - Brigáda na úklid kostela

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Závidíš, že jsem dobrý?

23. Září  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 25. neděle v mezidobí: Matouš 20, 1-16a
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Anebo tvé oko závidí, že jsem dobrý?" Ano, závidí, protože vidí jen vlastní zisk.
Takový člověk se neraduje z toho, že je hospodář dobrý, ba ani se z toho radovat nemůže, protože se o hospodáře a o "ty další" nezajímá. ... Má totiž vůči němu ryze pracovní vztah: dal jsem - máš dát. Hospodář je ten, kdo má něco dát (a neošidit!), a ne ten, který může být nad míru dobrý, který může překročit ryze spravedlivé pracovní vztahy, řídící se podle zásad výkonnosti. On dává, protože je zkrátka dobrý a velkorysý bez míry. Na rozdíl od těch, kdo vidí jen sebe, svoje požadavky.

"Co za to budu mít?" Tuto otázku položil i Petr - a nezapomeňme, že tato otázka padla poté, co apoštol udělal pro Krista něco velikého, opustil všechno a šel za ním. Dalo by se říci, že on tedy patří mezi ty, kdo pracují na vinici od prvních ranních hodin a nesou tíhu dne. Ježíš nejprve přislíbí velkou odměnu, ale pak tímto podobenstvím jakoby vykořeňuje ziskuchtivost a případnou závist, které mohly být ukryty v Petrově srdci. I velké věci pro Krista se dají udělat "zištně", z hamižnosti, abych "z toho něco měl". I život kněze či řeholníka může být nesen touhou "něco z toho mít" - touhou, která se někdy projeví dokonce závistí. A navenek je to třeba život vzbuzující obdiv, protože konaný ve velké obětavosti a odříkání ("my jsme opustili jsme všechno"). Takový postoj skutečně mezi křesťany existuje, jak dosvědčuje i Pavel o těch, kdo kážou evangelium: "Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky..., druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek" (Fil 1,15-17).

Celý článek

Odpuštění plodí odpuštění

12. Září  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 24. neděle v mezidobí: Mt 18, 21-35 
Autor úvahy: Angelo Scarano

Evangelní text vyzdvihuje, jak odpuštění Boží plodí odpuštění lidské - a naopak. V praxi se spíš zdůrazňuje "negativní" aspekt: naše neodpuštění se setká s Božím neodpuštěním. Ne že by Bůh nechtěl odpustit - spíš samotné neodpuštění nás "uzavírá", činí nepřístupnými a neschopnými přijmout Boží osvobození, odpuštění. Málokdy se mluví o pozitivním aspektu: přijaté odpuštění uvolňuje moji sílu odpustit druhému. Aneb - mohu odpustit svým viníkům, protože mám v sobě "odpuštění Boží". A dokonce mám "přetékající hojnost" odpouštějící síly - mně bylo odpuštěno 300 miliónů korun, druhému mám odpustit jen 50.000 korun.

Boží odpuštění je tak vzdálené naší běžné zkušenosti, že s jeho chápáním máme velké potíže. Potíže připustit, uznat a pak přijmout, že Bůh může odpustit náš stamiliónový dluh. A pokud toto odpuštění někdy přijímáme (třeba ve svátosti smíření), pak málokdy máme zkušenost, že nám Bůh skutečně tolik odpustil, prostě smazal. Toto odpuštění nevnímáme, nevidíme ... a proto pak máme tak velké potíže odpustit druhým. Boží odpuštění nevnímáme, zato však až příliš dobře vnímáme svůj pocit křivdy a uraženosti, "dluh druhých vůči nám".

Celý článek

Další články:

25. Srpen   Za koho mě pokládáte vy?

19. Srpen   Když Bůh neodpovídá...

20. Červenec   Brigáda v Drastech

13. Červenec   Nasloucháš tomu, co posloucháš...

5. Červenec   Slavnost sv.Cyrila a Metoděje...

2. Červenec   Slavnost sv. Petra a Pavla

22. Červen   Nebojte se lidí

15. Červen   Eucharistie uzdravuje naši pam...

9. Červen   Nebylo by lépe učení o Trojici...

2. Červen   Slavnost Seslání Ducha Svatého...

26. Květen   Šťastní ti, kdo znají Otce...

18. Květen   Prospěje vám, abych odešel

18. Květen   Mimořádný stav

10. Květen   Být doma u Otce

4. Květen   Neděle Dobrého Pastýře