Aktuálně ve farnosti

14. Leden
Zveme na výstavu Daniely Doubkové "Ticho po pěšině" - v pastoračním centru do 9. února.
2. Leden
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO 50+  je každý čtvrtek od 18.30 v PCSvT. Poplatek 70 Kč za lekci. Cvičení není omezené věkem.

Kalendář akcí

8.2. 2020 - 8:30  
Pastorační centrum - DEN NEMOCNÝCH - slavení Eucharistie s udílením svátosti nemocných. Po bohoslužbě bude společenské posezení.
19.2. 2020 - 19:30  
Pastorační centrum - "MADEIRA - ostrov hor, květin a levád" - video a večer povídání s Mgr. Petrem Váňou. 
26.2. 2020 - 18:00  
Kostel Dobříš - POPELEČNÍ STŘEDA -  slavení Eucharistie s udílením popelce. Začátek postního období.
28.3. 2020 - 9:00  
podle domluvy - JARNÍ VÝLET PRO DĚTI
16.5. 2020 - 8:00  
podle domluvy - FARNÍ VÝLET

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Svátek Křtu Pána

12. Leden  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Po křtu v Jordánu je Kristus ujištěn o tom, že Otec je na jeho straně. A toto ujištění potřebuje o to víc ve chvíli, která bezprostředně předchází službě: „Boží služebník" potřebuje povzbuzení a „jistotu", že Otec sám je při něm, při jeho činnosti. Kristus tedy nebude konat zázraky a mocné činy „ze sebe", ale z Otce, z daru jeho Ducha. Syn je totiž „vyvolen" Otcem a jím samotným poslán.

Otcovo ujištění není však určeno pouze Kristu, ale také dalším lidem (proto se jedná o „zjevení"): Kristus není obyčejný člověk, ani revolucionář či „výřečný hlasatel", ale Otcův „milovaný Syn" - tento titul je jasným označením slíbeného zachránce. Tento Syn není obyčejný posel jako Mojžíš, proroci či dokonce Jan Křtitel. Proto je vybaven silou Ducha čili Otcovou autoritou.

Autor článku: Angelo Scarano

Celý článek na www.pastorace.cz

Celý článek

Vánoce

27. Prosinec  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Úryvek z kázání Řehoře Naziánského (4. stol.) na slavnost Narození Páně

To, co dnes slavíme je náš svátek. Je to oslava příchodu Boha k člověku, aby člověk mohl přijít k Bohu, lépe řečeno vrátit se k němu...

Tím, že se s Kristem narodíme, budeme s ním ukřižováni, pohřbeni a vstaneme s ním z mrtvých. Tento krásný zvrat máme prožít my sami. Proto neslavme tento svátek po světsku, ale božsky. Jak tedy?! Nekrášleme dveře věnci, nezdobme ulice, nepřipravujme pastvu očím, nelahoďme sluchu zvukem flétny a nenaplňujme vzduch vůněmi. Neoslavujme hodováním a pitkami, nepředstihujme se v nestřídmosti. Podle mne je nestřídmostí to, čeho je příliš a nad potřebu v době, kdy jiní hladoví a strádají přesto, že byli stvořeni z téže hlíny a z týchž prvků jako ty. Tohle všechno přenechejme pohanům, pohanským svátkům a slavnostem. My však máme uctívat "Slovo" a radovat se z něho. Radujme se "Slovem", Božím zákonem a vyprávěními, která se vztahují k dnešnímu svátku, aby naše radost byla tomuto svátku přiměřená a nebyla cizí Tomu, který nás povolal.

 

Celý článek

Další články:

15. Prosinec   ADVENT

16. Listopad   30 let svobody v naší zemi

1. Listopad   NEBE, PEKLO, OČISTEC...

4. Říjen   MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN ...

3. Září   LITURGIE - video

1. Září   Oznámení a bohoslužby

27. Srpen   USILUJTE O TO

6. Srpen   Modlitba před dovolenou

12. Červenec   Je čas práce a je čas dovolený...

3. Červenec   Cyril a Metoděj

16. Červen   Slavnost Nejsvětější Trojice...

25. Květen   EUCHARISTIE

17. Duben   Adorace je říci Bohu "ano"

5. Duben   Klevety

14. Březen   Nové knižní přírůstky ve farní...