LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

ONLINE bohoslužby v ČR

BOHOSLUŽBY ve farnosti Dobříš (aktuálně k 27.7.)

Účastníci bohoslužby jsou povinni dodržovat platná hygienická nařízení (respirátor v případě, že je přítomno více než 10 osob, dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry s výjimkou členů jedné domácnosti).

Nedělní bohoslužby (mše svatá)  
7:30 ROSOVICE 
9:00 DOBŘÍŠ - kostel Nejsvětější Trojice (u zámku)
10:45 SVATÉ POLE
12.00 DLOUHÁ LHOTA

Bohoslužby v týdnu (v kostele v Dobříši, pokud není uvedeno jinak):
pondělí a úterý: v 7.00 (ráno)
středa: v 18.00
čtvrtek: 8.30 v Domově seniorů v Dobříši,
pátek: 18.00, po mši adorace a příležitost ke svátosti smíření

Další mše s nedělní platností v okolí: 
v Obořišti - v sobotu v 18.00 (pod duchovní správou Svaté Hory),
na Svaté Hoře - v sobotu v 17.00, v neděli v 7.30, v 9.00, v 11.00 a v 15.30.
(V Příbrami v kostele sv. Jakuba obvyklé večerní nedělní mše o prázdninách nebudou.)

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:  každý pátek po skončení večerní mše (do 19.00 příp. i déle) v kostele v Dobříši (v oratoři) nebo na požádání kdykoliv (po tel. domluvě).

KŘTY, SVATBY, svátost nemocných, duchovní rozhovor apod. : Po osobní domluvě s knězem.

Kontakt na kněze: P. Angelo Scrano, Th.D.,  tel. 777 739 612, email: scarano(zavináč)seznam.cz.

Jak se chovat v kostele