KONTAKTY

Římskokatolická farnost DOBŘÍŠ

Na Nábřeží 1650
263 01  DOBŘÍŠ

Email:  pcstomas(zavináč)volny.cz
Telef. mob. 602 308 881 (kancelář) po-pá obvykle 9-17 h, v době prázdnin výjimky
IČ 47067829
DIČ CZ47067829

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3869703339/0800

Dobříš:
variabilní symboly: 901 - Pastorační centrum (údržba a provoz objektu, aktivity v PCSvT...)
                              902 - provoz kostela v Dobříši (bohoslužba, zpěv...)
                              903 - oprava kostela v Dobříši (drobné opravy, nátěry...)

Kostel v Rosovicích:  3869705369/0800
variabilní symbol: 907 - opravy i provoz kostela v Rosovicích

Kostel Svaté Pole: 3869688319/0800
 
  Fara Sv. Pole VS 905
Kostel Sv. Pole VS 904 
Kostel Dlouhá Lhota:     VS 906


Farnost úzce spolupracuje také s těmito organizacemi:

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan

Farní charita


Správa farnosti:

Pastorační a Ekonomická rada zde

 

Kontakty

Oblast

Jméno

Telefon

Email

Administrátor a statutární zástupce: duchovní správce; žádosti o křest, sňatek, svátosti, pohřeb. Správa farnosti.

Od 1.7.2017
P.Angelo Scarano, Th.D.

777 739 612

scarano(zavináč)seznam.cz

Trvalý jáhen: bohoslužby slova

Mgr. Petr Váňa

737 178 332, 318 522 104

Pastorační centrum sv. Tomáše: koordinace programů,
organizační zajištění chodu PCSvT, pronájmy sálu v PCSvT, katecheze dětí a mládeže. Aktualizace webových stránek.

Ing. Ludmila Musilová

602 308 881
(602 308 864)

pcstomas(zavináč)volny.cz
Pastorační referentka: farní matrika; technické zajištění provozu v PCSvT, katecheze mladších dětí.

Irena Bláhová

   602 308 881

pcstomas(zavináč)volny.cz

Internet (Webmaster)

Vojtěch Havlíček

vojtin(zavináč)gmail.com
Farní charita: charitní pomoc, duchovní péče v LDN a Domově seniorů, Tříkrálová sbírka, poradenství v sociální oblasti. Jana Svobodová 608 325 470