Oznámení na 26. 6. - 3. 7.

Oznámení na 26. 6. - 3. 7.

Oznámení 26. června 2022
13. neděle v mezidobí

 

 • BOHOSLUŽBY v tomto týdnu:

V neděli: 7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota

V týdnu (v kostele v Dobříši):

 • v pondělí a v úterý místo ranní bohoslužby bude adorace 18-18:30.
 • bohoslužba ve středu a v pátek od 18h, ve čtvrtek od 8:30 v Domově důchodců.
 • Po bohoslužbě v pátek následuje adorace a příležitost ke svátosti smíření do 19:30


Z liturgického kalendáře:

 1. 6. – 13. neděle v mezidobí
  29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla
  3. 7. – 14. neděle v mezidobí, svátek sv. Tomáše
 • DNES 26. 6. Svatopetrská sbírka na bohoslovce.
 • Sbírka na Ukrajinu – Potraviny a léky podle seznamu na letáčku lze nosit do Pastoračního centra ve čtvrtek 30. 6. 9-17h a v pátek 1. 7. 9-12h.
 • 7. od 10h bude slavnostně uveden do úřadu nový arcibiskup Jan Graubner v katedrále Sv. Víta na Pražském hradě.
 • Letní otevření kostela návštěvníkům – prosíme farníky, zda by se zapsali na konkrétní čas pro dohled v kostele (tabulka za lavicemi vždy na následující týden).

 

Ohlášky:

 • V sobotu 2. 7. si v Karviné udělí svátost manželství Monika Zderadíčková a Pavel Szczygiel.
 • V sobotu 9. 7. přijmou ve Valašském Meziříčí svátost manželství Marie Štefková a Jakub Kylar.

><> Oběma dvojicím přejeme plnost Božího požehnání na společné cestě životem!