Zápis z Pastorační rady 16. 1., zhodnocení koncertů I. Kylar

Zápis z Pastorační rady 16. 1., zhodnocení koncertů I. Kylar

Zápis z jednání PR 16. 1. 2024

 

 • Kalendář akcí

Akce:

 1. 1. – Ekumenická bohoslužba s ČCE v PC
 2. 1. – vernisáž Cesty v české krajině – V.D. Kolinger
 3. 1. – cestopis P. Váňa – Kambodža, Vietnam
 4. 2. – Den nemocných
 5. 2. – přednáška Katky Lachmanové – Carlo Acutis
 6. 2. – Popeleční středa

25.2. a 10.3. křížová cesta v přírodě

Cyklus seminářů v postní době: P. Satoria – 28. 2., 13. 3., 27.3.

 1. 3. agapé
 2. 3. – Vikariátní setkání kněží
 3. – 23. 3. – Exercicie v Poličanech (24. 3. Květná neděle)
 4. 3. – zpovědní odpoledne
 5. 3. – 1. 4. Velikonoce – postní maraton/ aplikace; Celonoční adorace na Zel. Čtvrtek
 6. 3. – Velký pátek – Křížová cesta ve Sv. Poli (ve večerních hodinách)
 7. 4. – 3. 5. – pouť do Medjugorje organizuje Markéta Španělová
 8. 5. – Májové slavnosti –Nabídku kytarového recitálu zprostředkuje M. Španělová
 9. 5. – biřmování s P. Z. Wasserbauerem

26.5. svátek Nejsv. Trojice – Farní den

 1. 6. – 1. sv. přijímání (30. 5. Těla a krve Páně – tedy zpovědní den pro prvokomunikanty)
 2. 6. – Noc kostelů – návrh: více, než jen představení kostela a jeho provozu. Předat to nejlepší, co máme: a) vertikála, tedy mše s výkladem, s odkazem na půlnoční bohoslužby; b) horizontála, tj. agapé před kostelem jako zážitek společenství (občerstvení); v kostele případně výstava fotografií (křesťanská architektura?), případně koncert.
 3. 6. – zpověď před prázdninami
 4. 6. – Dětský den

 

 • Pastorační záležitosti
 • programy pro školy jsou úspěšné, je o ně zájem jak mezi žáky, tak učiteli
 • Dobrá odezva Putování do Betléma po přesunu na Komenského nám., 2x větší účast
 • Zprávy z obcí

Rosovice:

 • Vánoční koncert měl úspěch, kostel byl plný

Svaté Pole:

 • nová křížová cesta má úspěch
 • letos se bude kostel malovat

Dlouhá Lhota:

 • obec už formálně požádala o předání kostela, P. Angelo žádost podpořil, čeká se na uzavření smlouvy AP

 

 • Zprávy z Farní Charity
 • Tříkrálová sbírka letos vynesla 110 899,-Kč
 • Cca 80 tis. Kč bylo vydáno na sociální účely
 • Technické záležitosti
 • Plánuje se brigáda: mytí oken v PC, natření lavičky před PC, úklid zeleně, pomoc Dobříšku s altánem, zahrádka za kostelem, výmalba kaple – termín nebyl zatím stanoven

 

 • Různé
 • Nové volby do PR – příprava odložena na příští jednání PR
 • Rita Lyons navrhuje založení dětského pěveckého sboru, který by zároveň vedla
 • farníky ve Sv. Poli bude v PR je zastupovat Karolína Svobodová
 • plán obnovy Alfa kurzů v podzimním termínu
 • Příští jednání PR se uskuteční 19. 3. v 19:00

 

Dobříšské  večery hudby 2023

 

V roce 2023 byla struktura koncertů dle  možnosti  koncipována  s ohledem  na  liturgická období a výročí skladatelů či skladeb. Jednalo se o druhý ročník „DOBŘÍŠSKÝCH VEČERŮ HUDBY“ navázaný na předchozí benefiční KONCERTY PRO VARHANY. Koncerty byly pořádány v rámci aktivity farnosti, sjednávány ve značném předstihu s představiteli jednotlivých hudebních uskupení. Bylo uskutečněno 6 koncertů v kostele a 3 v Zrcadlovém sále Zámku Dobříš.

 

Náklady                                                                                 Výtěžek

72400 – honoráře                                                                  95500 – vstupné

75000 – pronájem Zrcadlového sálu                                     56531 – grant města

9065 – květiny, narpa, výlep plakátů, grafika                    152031 – k dispozici.

156465 – celkem                                                                – 4434  –  rozdíl – ztráta

V listopadu 2022 bylo požádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobříše ve výši 75950,- Kč na pokrytí 49% nákladů na pořádání koncertů “Dobříšské večery hudby 23“.
V únoru 2023 farnost obdržela smlouvu na dotaci pouze ve výši 56531,- Kč., která nepokryla ani pronájmy Zrcadlového sálu. V té době však byly koncerty již sjednány. Předpoklad, že se díky atraktivnosti nabídky a vyšší návštěvnosti koncertů podaří na vstupném pokrýt veškeré náklady se projevil jako mylný. Obecně se v Dobříši projevil snížený zájem o návštěvu kulturních akcí. Snaha oslovit školní mládež a studenty za volné vstupné nenašla odezvu jak u mladé generace tak ani u jejich rodičů. Též i ze strany farníků byla návštěvnost menší. Přesto pokládám za pozitivní, že koncerty navštěvuje pravidelně cca 30-40 stálých posluchačů tvořící jádro milovníků hudby již řádku let a kteří přijdou jak na koncerty
s duchovní hudbou tak na hudbu světskou. Pozitivní vidím v setkávání kostelních
i nekostelních při těchto příležitostech. Jako nevyužitou příležitost pro evangelizaci pokládám nepřítomnost P. Angela při těchto předem avizovaných akcích.

 

23.3.2023 PAŠIJE PODLE JANA –  skladba  od současného  skladatele  Radka Rejška
v podání  Vepřekova  Smíšeného  pěveckého  sboru a sólistů  z Příbrami  s  varhanními  vstupy  Pavla Šmolíka. Neopakovatelný zážitek dramatického provedení pašijí,  proložených  mluveným slovem a varhanním doprovodem ke Křížové cestě.   (kostel)

10.4. STABAT MATER  od G. B. Pergolesiho  v podání  Komorního ženského sboru „Bubureza“ (Hudební  gymnázium  Praha), pod vedením  Mgr. Miloslavy Vítkové
a Komorního orchestru QUATTRO CORDE s dirigentem Jiřím Kubíkem. (kostel)

1.5. MÁJOVÝ KONCERT – koncert k poctě P. Marie –   skladby pro housle a varhany
v podání  Lucie Sedlákové Hůlové a Jaroslava Tůmy.  Kromě  variací na Mariánské ave od A.V.Michny či J. Tůmy,  byla uvedena Růžencová sonáta č.15 od Heinricha Ignáce Franze Bibera „ Korunování Panny Marie“ poslední z 15 skladeb  tajemství růžence. Koncert byl doplněn ještě skladbami  od J. Rheinbergera, J.S.Bacha , B. Martinů, J. Suka, J. Tůmy a  dalších. (kostel)

21.5. KONCERT PRO HOBOJ A VARHANY  –  Představila se Veronika Hádková, hobojistka, hudební pedagog a sbormistryně Českých madrigalistů spolu s Miroslavem Pšeničkou, varhaníkem  a  pedagogem  při AP. Oba dva se věnují převážně duchovní hudbě. Na koncertu uvedli skladby J. S. Bacha, M. Duprého, M. Pšeničky, F.X.Brixiho
a dalších. (kostel)

18.6. AMADEUS STRING TRIO – Byla by velká škoda nepřijmout nabídku  houslisty Romana Patočky, koncertního mistra České filharmonie. V sestavě smyčcového tria sestaveného z jeho přátel  Martina Stupky – violisty ze Škampova kvarteta a Lukáše Poláka – violoncellisty z Kalibisova tria, nabídli Goldbergovské variace  od J.S.Bacha, Smyčcová tria od F.Schuberta a  L.v.Beethovena.  Skladatele  Hanse Krásu, který  před 80 lety v Terezíně uvedl  Operu Brundibár, jsme si připomněli skladbou  „Tanec pro smyčcové trio“, které vzniklo v  roce 1943. Hans Krása zahynul v Osvětimi v r.1944. (Zrcadlový sál, Zámek Dobříš)

17.9. MUSICA PODBERDENSIS  –  Při tomto koncertu se setkávají dvě rodiny. Jde o členy muzikantské rodiny Kopeckých – členů vokálně instrumentálního souboru a rodiny
v zastoupení skladatelů Antonína Dvořáka a jeho zetě Josefa Suka.  K zářijovému svátku sv. Václava uvedlo smyčcové kvarteto skladbu od Josefa Suka  „Meditace na staročeský chorál  Svatý Václave“ . V roce 2023 již uběhlo 130 let od vzniku známého Kvarteta F dur od Antonína Dvořáka , zvaného též Americký, složeného při jeho pobytu ve státě Iowa.  Koncert byl zahájen Smyčcovým kvartetem B dur od barokního skladatele Pavla Vranického.  (kostel)

15.10. ŠEVČÍKOVO KVARTETO –  členové kvarteta jsou předními interprety mladé hudební  scény. Tito absolventi AMU, si již získali mnoho ocenění doma i v zahraničí. Nabídli nám program sestavený ze smyčcových kvartet od Robert Schumanna, Bohuslava Martinů a Bedřich Smetany. S ohledem na předchozí koncert, kde byl uveden „Americký“ kvartet českého velikána Antonína Dvořáka, vybrali jsme v rámci edukace  pro tento koncert známý Smyčcový kvartet „ Z mého života“ od Bedřicha Smetany. (Zrcadlový sál, Zámek Dobříš)

 

26.11.  BAREVNÉ TÓNY PODZIMU –  Komorní orchestr Akademie pod vedením Pavla Hryzáka,  přichystal repertoár  jako stvořený pro prostředí Zámku. Úvodní pochod pro trubku a orchestr  „Pochod prince dánského“ od J.Clarka, Overtura k oratoriu Ester od K.Ditterse von Ditteersdorfa či Sonata vespertina od P.Vejvanovského, skladby které jakoby byly složeny pro tento zámek. Pro romantické duše zazněla jednovětá Symfonie h moll od F. Mendelssohna Bartholdyho a závěrem orchestrální suity Peer Gynt od Edvarda Griega. (Zrcadlový sál, Zámek Dobříš)

28.12.  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – Jakub Jan Ryba koncertní provedení figurální mše v podání Pěveckého chrámového sboru CODEX TEMPORIS a členů dobříšského sboru, za orchestrálního doprovodu členů z Příbramské filharmonie a varhanního doprovodu Tanji Tishchenko. Přesto, že Rybova mše byla uvedena již tradičně třetím rokem, stále je o ni zájem, o čem svědčí vysoká návštěvnost. Na pomoc obětem střelby na FF bylo na dobrovolném vstupném vybráno 19.000 Kč, které byly zaslány na Nadační fond UK.

 

Pro rok 2024 je již připraveno a projednáno 7 koncertů vážné hudby. Přesné termíny budou uvedeny v průběhu února. Žádost o dotaci z rozpočtu města ve výši 100000,-Kč bylo zažádáno.

 

Zpracoval Ivo Kylar 8.1.2024