Bohoslužby

Bohoslužby

pravidelné bohoslužby

Přijďte na pravidelné bohoslužby během roku a příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá, večerní mše, svátos smíření.

NEDĚLE -slavení Eucharistie (mše svatá) 
7:30 ROSOVICE
9:00 DOBŘÍŠ – kostel Nejsvětější Trojice (u zámku).  Obvykle 3. neděli v měsíci je bohoslužba zaměřená na děti. Sledujte v “aktualitách”.
10.45 SVATÉ POLE
12:00 DLOUHÁ LHOTA

Slavení Eucharistie ve všední den
Úterý: v 18.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650)
Středa: v 18.00 v kostele v Dobříši (před mší je od 17.30 modlitba růžence)
Čtvrtek: v 8.30 v kapli v Domově seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost), příp. bohoslužba slova
Pátek: v 18.00 v PCSvT (během zimy – do odvolání), po mši vždy adorace do 19.30. První pátek v měsíci litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně (na začátku adorace).

Večerní mše s nedělní platností  v okolí:
v sobotu v 16.00 (v zimním období) v kostele sv. Josefa v Obořišti (pod duchovní správou Svaté Hory).
v neděli v 18.00 v kostele sv. Jakuba ve Staré Příbrami.

O slavnostech a svátcích, které připadají na pracovní dny, je slavení Eucharistie obvykle v 18.00 v kostele v Dobříši (je vždy uvedeno v “oznámení” na neděli).
Mše ke Slavnosti sv. Václava bude již 27. 9. od 18.00 v kostele v Dobříši (v sobotu 28. 9. mše nebude).


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
 je každý pátek po skončení mše do 19.30. A také kdykoliv po předchozí domluvě s knězem:P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz.

Jak se chovat v kostele