Křty, svatby, pohřby

KŘTY, SVATBY A POHŘBY

Křty

Křest je vstupní branou k životu s Bohem ve společenství křesťanů. Pro křesťany má zásadní význam a je mu věnována veliká pozornost. V Katolické církvi se křtí malé děti i dospělí. Malé děti je však možné křtít jen tehdy, když existuje naděje na to, že dítě vyroste v prostředí živé víry svých rodičů.

Příprava rodičů na křest jejich dětí probíhá většinou formou šesti setkání. Pokud máte zájem o křest dítěte, prosíme, kontaktuje nás v dostatečném časovém předstihu. Je možná také individuální příprava (nikoli ve skupině) s knězem.

Zájemci o křest dospělých se domlouvají individuálně. Tato příprava předpokládá seznámení se s obsahem víry, a proto zpravidla trvá 2 roky. Křest dospělého se udílí o Velikonocích.

Svatby

Pokud plánujete přijmout svátost manželství, je třeba tento záměr projednat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců).
V naší farnosti se příprava na manželství nyní uskutečňuje zvláště prostřednictvím Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském nebo Centra pro manželství a rodinu, z. s.. Je možná i individuální příprava pod vedením kněze.

* obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu
* časté dotazy ohledně církevního sňatku
* podrobný průběh obřadu