Pravidelné programy

PRAVIDELNÉ PROGRAMY

BOHOSLUŽBY

Bohoslužby jsou středem našeho života: při nich zakoušíme radost ze společenství s druhými a s Bohem. Prožíváme sílu slova Božího a eucharistie, které utěšují a uzdravují.

KŘTY, SVATBY, POHŘBY

Jsou důležitými životními mezníky – a rádi vás budeme doprovázet, abyste je prožívali co nejhlouběji lidsky i duchovně.

TÝDENÍ PROGRAM

Program pro děti, pro mládež i pro náš všechny.PROGRAM
PRO DĚTI

Pro předškolní a školní děti – nejen o tom, co Bůh dělal a dělá, ale i o tom, jak s ním žít.

PROGRAM
PRO MLÁDEŽ

Společenství, modlitba, zpěv… a ještě víc.

PROGRAM
PRO VŠECHNY

Společenství, modlitba, zpěv… a ještě víc.