Stalo se...

Stalo se...

Stalo se…

 • Během léta zrenovovali Láďa a Lukáš Svobodovi všechna okna v Pastoračním centru.
 • 5. srpna se uskutečnila už druhá Pouť ke Sv. Jáchymovi ve spolupráci s Městem Dobříš.
 • 19. 9. se na vikariátním setkání kněží sešel rekordní počet duchovních: 18 kněží a jáhnů + biskup Z. Wasserbauer.
 • 21.9. jsme oslavili 20 let svěcení P. Angela. Po děkovné mši nás čekalo lahodné italské pohoštění v Pastoračním centru.
 • 7. 10. se na Dobříši sešlo 50 dětí a dospělých v rámci Misijní soboty. Kromě kvízů na biblická témata a modliteb se také zúčastnili praktické pomoci formou úklidu Urnového hájku ve spolupráci s Městem.
 • 8. 10. bylo Pastorační centrum plné návštěvníků vernisáže Indiánů, kteří si připomněli 20 let založení.
 • 9. 10. byla do kostela Nejsv. Trojice nainstalována nová umělecky kovaná mříž.
 • V neděli 22. 10. se uskutečnila další Misijní neděle. Zapojily se děti, mládež i seniorky, jen za Misijní koláč se vybralo 6500Kč.
 • Koncem října bylo Městem opraveno dláždění i oba schody před dobříšským kostelem.

Odkazy do fotogalerie:

 • Misijní sobota 7. 10. 2023: https://www.rajce.idnes.cz/pcstomas/album/misijni-sobota-7-10-2023
 • Vernisáž Indiánů 8. 10. 2023: https://www.rajce.idnes.cz/pcstomas/album/vernisaz-indiani-8-10-2023
 • Misijní neděle 22. 10. 2023: https://www.rajce.idnes.cz/pcstomas/album/misijni-nedele-22-10-2023
 • Vernisáž A. Praské a B. Linhartové 5. 11. 2023: https://www.rajce.idnes.cz/pcstomas/album/vernisaz-a-praska-b-linhartova-5-11-2023