Papež František k svátku Letnic

Papež František k svátku Letnic

PAPEŽ FRANTIŠEK 

Drazí bratři a sestry, šťastný svátek Letnic!

Dnes, o slavnosti Letnic, slavíme seslání Ducha svatého na Marii a apoštoly. V evangeliu dnešní liturgie Ježíš mluví o Duchu svatém a říká, že nás naučí “všemu, co uslyší” (srov. J 16,13). Co však tento výraz znamená? Co Duch svatý slyšel? O čem k nám mluví?

Mluví k nám slovy, která vyjadřují obdivuhodné city, jako je náklonnost, vděčnost, důvěra, milosrdenství. Slovy, díky nimž poznáváme krásný, zářivý, konkrétní a trvalý vztah, jakým je věčná Boží láska, slovy, která k sobě promlouvají Otec a Syn. Jsou to totiž proměňující slova lásky, která v nás opakuje Duch svatý a která je pro nás dobré slyšet, protože tato slova plodí a dávají růst stejným citům a záměrům v našich srdcích: jsou to úrodná slova.

Proto je důležité, abychom se jimi živili každý den, slovy Božími, slovy Ježíšovými, inspirovanými Duchem. A mnohokrát říkám: přečtěte si kousek evangelia, mějte malé, kapesní evangelium a noste ho s sebou, využívejte příznivých momentů. Kněz a básník Klement Rebora, když mluvil o svém obrácení, si do svého deníku zapsal: “A Slovo umlčelo mé tlachání!”. Boží slovo umlčuje naše povrchní tlachání a nutí nás mluvit vážná slova, krásná slova, radostná slova. “A Slovo umlčelo mé tlachání!”. Naslouchání Božímu slovu umlčuje tlachání. Tak v nás dáváme prostor hlasu Ducha svatého. A pak při adoraci – nezapomínejme na modlitbu tiché adorace, zvláště na prostou, tichou modlitbu adorace. A tam si vyslovovat dobrá slova, říkat si je v srdci, abychom je pak mohli říkat druhým, jeden pro druhého, a tak viděli, že to vychází z hlasu Utěšitele, Ducha.

Drahé sestry a bratři, číst a meditovat evangelium, modlit se v tichu, říkat dobrá slova, to nejsou těžké věci, ne: všichni je můžeme dělat. Jsou snazší než urážet, rozčilovat se… A tak se ptejme sami sebe: jaké místo mají tato slova v mém životě? Jak je mohu kultivovat, abych lépe naslouchal Duchu svatému a stal se jeho ozvěnou pro druhé?

Kéž nás Maria, přítomná o Letnicích s apoštoly, učiní poslušnými hlasu Ducha Svatého.

 

Celé k poslechu na:

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2024-05/regina-letnice.html