Farní knihovna

FARNÍ KNIHOVNA

Naše farní knihovna byla založena již před řadou let. Nachází se v budově Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši (ul. Na  Nábřeží 1650). V roce 2009 díky řadě dobrovolníků proběhla velká revize knih. Tak vznikl digitalizovaný seznam. Nyní knihovna čítá 1218 svazků. Knihy jsou povětšinou vybírány s nějakým ohledem na víru.

Možnost půjčit si knihu je každé pondělí (kromě prázdnin) od 14 do 16 h. Na jiné dny nebo v době prázdnin je potřeba se předem domluvit telefonicky (kontakt přes Pastorační centrum) nebo přímo v kanceláři farnosti v pastoračním centru (tel. 775 852 341).

Pokud zjistíte nějakou chybu v seznamu, prosíme, nahlašte ji.

Vzdělání je základní nástroj kulturního růstu, vede k většímu poznání a k lepšímu chápání světa – a křesťané odedávna patřili k největším šiřitelům knih. Proto Vám přejeme maximum času na četbu a na vzdělání.

Seznam knih

Tabulka je řazena podle názvů děl. Protože není možné tabulku uložit na webu přímo ve formátu xls, je zvolen formát programu Adobe Reader. Stránku je vhodné si zvětšit pomocí znaménka + nebo procent v horním řádku okna.

Pokud jste si vybrali knihu, opište si číslo z prvního sloupce tabulky. Naše knihovna je řazena podle těchto čísel, a tak bude snadné knihu najít.

Pokud chcete v tabulce najít konkrétní titul, autora či jiný údaj, otevře si soubor a zmáčkněte současně klávesu Ctrl a F nebo otevřte kolonku “Úpravy” a v ní najděte příkaz “Hledat”. Do zeleného dialogového okna (obvykle se objeví na monitoru vlevo dole) zadáte hledaný výraz a program na něj najede.

V tabulce jsme používali tyto zkratky:

Teol.       Teologie
Živ.         Životopisné
Spirit.      Duchovní
Děts.       Dětské
Vých.      Výchovné
Belet.      Beletrie
Ost.        Ostatní
Poez.      Poezie
Filos.      Filosofické
Rodin.     Rodinná tématika
Ltg.        Liturgická tematika
hist.fakt. Historická fakta

Oranžově označené řádky znamenají, že kniha je dlouhodobě zapůjčena.

Pokud hledáte anotaci knihy, doporučujeme podle nakladatelství si najít:

Karmelitánské nakladatelství anotace knih

Paulínky

Portál

Těšíme se na Vaši návštěvu!