Program pro mládež

PROGRAM PRO MLÁDEŽ

ve školním roce 2022-2023

Zábava, hry, trochu sportu, vážně i nevážně o sobě, poznání druhých… a Boha – to vše můžete zažít na pravidelných setkáních společenství mládeže. 

Spolčo pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ –  19.00-21.00 v pastoračním centru pod vedením Adélky Kořínkové a Báry Kylarové. Data setkání: 

Únor: 10.2., 24.2.
Březen: 11.3., 24.3.
Duben: 10.4. (velikonoční piknik), 21.4.
Květen: 5.5., 19.5.
Červenec: spolčo akce 3.7.-7.7.