Domů Koncert Karla Paukerta
Červen 2024
Nebyla nalezena žádná událost!

Datum

19 Čvn 2024

Čas

16:30 - 18:00

Koncert Karla Paukerta

Římskokatolická farnost v Dobříši zve 16.10.2022 od 16.30 do kostela
Nejsvětější Trojice  na mimořádný benefiční koncert světově uznávaného
varhaníka,
pedagoga Karla Paukerta.
Na koncertě zazní skladby od  F. Correa de Arauxo, J. S.Bacha, C,F,Bacha,
C.Francka, M.V Sardenské, A. Moyzese a J. Tůmy.

Pan Karel Paukert se zájmem sledoval práci na stavbě nových varhan v
našem kostele a projevil přání při této příležitosti věnovat výtěžek
koncertu ve prospěch dobříšské farnosti. Benefice bude použita na
zhotovení ozdobné mříže vstupu kostela.
Možnost přispět na zhotovení mříže –  účet farnosti 3869703339/0800
var. symbol 911
vstup dobrovolný

Osobnost Karla Paukerta patří mezi nejvýznamnější představitele české
hudební kultury současnosti. Za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj
varhanní kultury, ale i za zásluhy o rozvoj všeobecného kulturního
povědomí o české kultuře v zahraničí mu bude 13. října 2022 na půdě
Akademie múzických umění v Praze udělen čestný doktorát honoris causa.
Této cti se mu dostane jako prvnímu varhaníkovi po řadě jiných
významných osobností českého hudebního života mezinárodního významu,
kterou reprezentují jména Josefa Suka, Zuzany Růžičkové či Jiřího
Bělohlávka.

Karel Paukert se narodil ve Skutči v České republice v roce 1935. Je
absolventem oborů hra na hoboj a hra na varhany na Pražské
konzervatoři. Po odchodu z rodné země v roce 1959 působil zpočátku
jako první hobojista Islandského národního symfonického orchestru a
později v Belgii se stal zástupcem varhaníka katedrály sv. Bavona v
Gentu. Obor varhany vystudoval poté i na Královské konzervatoři
v Gentu u Gabriela Verschraegena. Z Evropy ovšem záhy emigroval do
Spojených států, americké občanství získal v roce 1972.Od 1974 po
třicet let zastával Karel Paukert významný post kurátora hudebního
umění v Cleveland Museum of Art, kde mj. řídil celoroční uměleckou
sérii produkcí varhanních,komorních i orchestrálních, k tomu se každou
sezónu představil v ca 35 sólových recitálech.Přitom se významně
zasloužil o rozvoj mezinárodních uměleckých vztahů, zejména v oblasti
nové hudby, především varhanní, ale i v dalších žánrech. Spolupracoval
s nejvýznamnějšími světovými
osobnostmi skladatelského světa, např. Karlem Husou a Olivierem
Messiaenem, ale také s řadou českých skladatelů, kteří nepatřili mezi
emigranty, např. s Petrem Ebenem a Jiřím Temlem.