Aktuálně ve farnosti

29. Květen
BOHOSLUŽBY  (za podmínek: rouška na nose a ústech, rozestupy 2m, po příchodu do kostela dezinfikovat ruce). Nedělní mše:
 
V Dobříši v sobotu v 18.00 a v neděli v 9.00. Možnost REZERVACE 30. a 31. 5. ZDE (při rozestupech je kapacita kostela cca 100 osob, i když je povoleno 300 osob). 
V ostatních obcích (bez rezervace): Rosovice 7.30, Svaté Pole 10.45, Dlouhá Lhota 12.00.

Mše od pondělí do pátku (bez rezervace)v Dobříši v kostele vždy od 18.00, pak adorace do 19.30 (s možností přijmout svátost smíření)..

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci... plakát ZDE  

Velikonoční přání (MiroVelikonoční koruna (Mireia) 

Úmysly apoštolátu modlitby 2020
29. Květen
CVIČENÍ PRO 50+  opět pokračuje od 4.června - každý čtvrtek od 18.30 v PCSvT.  Jde o protahovací cviky proti bolesti (šíjové svaly, páteř aj.). Poplatek 70 Kč za lekci. 
15. Duben
PROMLUVY K LITURGII těchto dní:
   Slovo na každý den - k poslechu (Heryán, Pola, Glogar, Roule aj.) 
   Promluvy papeže Františka k nedělním textům
   Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty

Kalendář akcí

12.6. 2020 - 19:30  
Kostel Dobříš - NOC KOSTELŮ - příležitost ke ztišení a k modlitbě. 
18.6. 2020 - 15:00  
kostel Dobříš a pastorační centrum - Odpoledne pro děti:
14.00 v kostele -  pro školáky příležitost ke svátosti smíření (v oratoři),
15.00 v kostele - bohoslužba slova pro děti,
15.45 na zahradě PCSvT - hry a soutěže, na závěr opékání špekáčků.
Předpokládaný konec v 17.30.

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Šťastní ti, kdo znají Otce

26. Květen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

7. neděle velikonoční, evangelium Jan 17, 1-11
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Šťastní ti, kdo znají Otce". To jsou slova Tertullianova, jednoho z prvních křesťanských teologů. A mohli bychom dodat: šťastní ti, kdo znají Otce Ježíše Krista, Otce zjeveného v evangeliu. A že tito lidé jsou a mohou být skutečně šťastní, to není "řečnickou frází", ale realitou - oni totiž přijímají život v plnosti: tryskající vody, ne kapky, "chléb andělů" (srv. Mdr 16,20), ne pouhé drobty.

Znát Otce znamená zakoušet nepomíjející život. Tím poznáním se nemíní "rozumová znalost", ale osobní a důvěrné společenství.
Znát Boha jako Otce znamená uznat a vnímat Boha jako vlastního Otce - dobrého Otce. A protože takové poznání Boha není samozřejmostí, je opravdovým štěstím prorazit mrak nevědomosti, ba dokonce mrak nedůvěry a strachu - a dostat se do Otcovy blízkosti. Takové poznání pak provází jásot, "vnitřní radostný záchvěv" - něco podobného jako je to, co prožívá dítě po opětném setkání se svým milovaným tátou, na kterého musel třeba dlouho čekat. Setkání s Otcem přináší nejen radost, ale i jistotu - posiluje vědomí neohroženosti tváří v tvář všem životním nejistotám. Důvod je nasnadě - je-li Otec dobrý, pak mi dává všechno to, co potřebuji, a to i na poušti. Ba mnohem víc - nejen že nedává štíra místo vejce, hada místo ryby (Lk 11,11.12), ale dává neskonale víc, než zač prosím a co si dovedu představit (srv. Ef 3,20).

Celý článek

Prospěje vám, abych odešel

18. Květen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

6. neděle velikonoční, evangelium Jan 14, 15-21
Autor úvahy: Angelo Scarano

Prospěje vám, abych odešel (Jan 16,7). Tato věta by mohla charakterizovat i dnešní evangelium. Ale opravdu prospěje učedníkům, že Kristus odejde k Otci? Jejich přirozenou reakcí na toto Kristovo slovo jistě nebylo nadšení. Spíš zármutek a nejistota. Ten, na koho vsadili celý svůj život, se najednou "vytratí". Proč je tedy dobré, aby jejich Mistr odešel? Protože jen tak ho mohou poznat novým způsobem - jako Vzkříšeného. Jistě bylo "dobré" znát Krista během jeho pozemského života - chodit s ním po Galileji a Judsku, být svědkem jeho zázraků, naslouchat jeho slovům. Ještě lepší je však znát Krista Zmrtvýchvstalého. Bylo "dobré" mít společenství s Ježíšem, "dotýkat se ho", vidět ho vlastníma očima, společně s ním stolovat. Ještě lepší je však vidět Vzkříšeného, mít s ním společenství u stolu na "chlebě a víně". 

Apoštolové poznali velmi dobře pozemského Krista. A možná si ho trochu "přivlastnili" (nestává se to i v lidských vztazích? Ať už mezi rodiči a dětmi, mezi partnery, přáteli). Znali Krista "podle těla" (řečeno Pavlovými slovy) a sami ho přijímali "podle těla", neboli s city a postoji neočištěnými od "přílišné lidskosti". Aby mohli přijímat Krista jinak (podle Ducha, Vzkříšeného), je třeba, aby ho na čas ztratili...

Celý článek

Další články:

10. Květen   Být doma u Otce

4. Květen   Neděle Dobrého Pastýře

30. Duben   Oznámení a bohoslužby

24. Duben   Cesta do Emauz

15. Duben   Velikonoční doba

6. Duben   Pastýřské slovo k Velikonocům...

29. Březen   Proč se bojíte? Ještě nemáte v...

18. Březen   Mimořádný stav

17. Březen   Naděje nikdy neumírá/ Dominik ...

29. Únor   Postní doba - nutná nepříjemno...

17. Únor   CÍRKEV JE VELMI PESTROU SPOLE...

2. Únor   Svátek Uvedení Pána do chrámu...

26. Leden   Neděle Božího slova

12. Leden   Svátek Křtu Pána

27. Prosinec   Vánoce