Aktuálně ve farnosti

19. Duben
BOHOSLUŽBY a pastorace

Nedělní bohoslužby: 
Dobříš (nutná rezervace): v sobotu v 18.00, v neděli v 9.00 a v 18.00 (rezervace 24. a 25. 4. ZDE).
Podávání svatého přijímání 10 - 12 h.
Rosovice: neděle v 7.30
Svaté Pole: neděle v 10.45 

Bohoslužby v týdnu (po - so): 
Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice: v 18.00, po mši adorace a příležitost ke svátosti smíření do 19.00 (i déle).

Z liturgického kalendáře:
23.4. - svátek sv. Vojtěcha
24.4. - sv. Jiří
25.4. - 4.neděle velikonoční /sv. Marek

ON-LINE bohoslužby v ČR (přehled) 

Jak udělat bohoslužbu v rodině:
 PRO DOSPĚLÉ nebo  v RODINĚ S DĚTMI.  

Individuálně
se mohou zájemci obracet na kněze pro poskytnutí duchovní služby (svátosti, rozhovor apod.).  Kontakt na kněze: P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612.  

Modlitba růžence
za ukončení epidemie - připojte se každý den ve 20.00.  

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2021 

Úmysly papeže Františka na duben 2021 

KATOLICKÝ TÝDENÍK je vždy od soboty ke stažení zdarma (ZDE)  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA on-line - do konce dubna. Poděkování od kardinála Dominika Duky.  

VÝZVA BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ OBYVATEL od 27.3.  
Vzor vyplněného formuláře
18. Duben
                               DĚTEM

Nedělní katecheze - velikonoční, cyklus B
     
VĚŘ A UVIDÍŠ
(video)     

VELIKONOCE -
přehled materiálů ZDE (deti.vira.cz)
Pracovní listy (deti.vira.cz)
Velikonoční LUŠTĚNKY A KVÍZY
Rébusy
Velikonoční  VIDEA (2.st.ZŠ)

Kázání pro děti 
(videa z Vlčího doupěte)
      
Rodinné katecheze
 (od Saleziánů v Brně)

NÁBOŽENSTVÍ on-line na Radiu Proglas 

Kreslený film "Bůh je s námi" (z Brněnské tiskové misie)

(Náboženství ani kroužky pro děti se zatím nemohou konat).
16. Duben
POMOC MÍSTNÍM RODINÁM - respirátory, potravinové a hygienické balíčky

Dárek pro zdravotníky 
(a poděkování) 
Poděkování z LDN (Masarykovo sanatorium)
Poděkování z Henotes


DUCHOVNÍ SLOVO: 

   Promluvy papeže Františka 

   Sobotní zamyšlení na neděli (video - Salesiáni Brno) 

   Slovo na týden "U ambonu" (k poslechu)  

Seriál dvouminutových videí O LITURGII (vysvětlení jednotlivých částí mše)

Celoroční vzdělávací seminář (nejen) pro mládež 
31. Březen
Adopce varhanních píšťal v dobříšském kostele.

Kalendář akcí


www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Není to víra, není to slovo

19. Duben  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 3. neděle velikonoční  Lk 24,35-48
Autor: Angelo Scarano (článek z www.pastorace.cz)

On přišel.
A bylo to tak "jiné", tak nečekané. Seděli jsme pohromadě, poslouchali vyprávění těch dvou poutníků. A najednou nějaká tvář ... Co se děje? Co to je za přízrak? Ale nejsem to jenom já, kdo má toto "vidění" - i ostatní zírají. Je to povědomá tvář ... Že by On?
"Podívejte se na mé ruce i nohy. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Jsem to já!"

Je to On! On skutečně žije!

Učedníci věděli o vzkříšení: od Ježíše samotného, od žen či od emauzských poutníků. A přece - jakmile přišel On, bylo to...

Celý článek

Neděle Božího milosrdenství

12. Duben  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Homilie papeže Františka 2. neděli velikonoční (Zkráceno. Celý text na www.vaticannews.va/cs)

Zmrtvýchvstalý Ježíš zahrnuje učedníky milosrdenstvím skrze tři dary: pokoj, Ducha a rány. A oni se tak sami stávají milosrdnými.

Ježíš nejprve přináší učedníkům vnitřní pokoj. Byli zavřeni nejen v domě, ale také ve svých výčitkách: opustili a zapřeli. Teď slyší: "Pokoj vám!" ... Ježíšův pokoj jim dovoluje přejít od výčitky k poslání: "Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás". Jako kdyby říkal: "Posílám vás, protože vám věřím." Bůh neodsuzuje, neponižuje, pro něj není nikdo vyřazený...
Druhý dar: Ježíš učedníkům přináší Ducha svatého na odpuštění hříchů...  I my si potřebujeme nechat odpustit, přijmout svátost odpuštění, v níž jádrem nejsme my se svými hříchy, ale Bůh se svým milosrdenstvím, vytahující nás z naší bídy. Nezpovídáme se proto, abychom byli zdrceni, ale abychom se nechali pozvednout. 
Třetí dar: Ježíš učedníkům předkládá své rány. V nich se dotýkáme toho, že nás Bůh miluje až do konce, že naše rány vzal za své, že na svém těle nesl naši křehkost, přijal každou naši slabost. Jimi vylévá milosrdenství na naši bídu, abychom vstoupili do jeho něžnosti. Děje se to při každé mši svaté - dotýká se našich životů a nechává Nebe sestoupit do nás. 
Sestro a bratře, žádáš si důkaz, že se Bůh dotkl tvého života? Ověř si, zda se skláníš k ranám druhých... Nezůstaňme lhostejní, nežijme polovičatou víru. Byli jsme zahrnuti milosrdenstvím, staňme se milosrdnými.

Celý článek

Další články:

6. Duben   Exodus 40

31. Březen   Velikonoční triduum

22. Březen   Malé zrnko

15. Březen   Až tak...

22. Únor   Papež František k postní době...

16. Únor   Nezahálíme

10. Únor   Vylévat srdce

3. Únor   Trpělivost

26. Leden   Budu ti nablízku...

18. Leden   Pane, kde bydlíš?

11. Leden   Bůh objímá svým milosrdenstvím...

7. Leden   Mudrci padli na zem a klaněli ...

27. Prosinec   Rodina bez problémů

23. Prosinec   Vánoční zamyšlení

22. Prosinec   Soutěž pro varhany