Aktuálně ve farnosti

26. Květen
Upozorňujeme, že v neděli 5. 6. nebudou v naší farnosti obvyklé bohoslužby, neboť se koná pouť celého příbramského vikariátu na Svatou Horu. Na slavnostní bohoslužbu v 9.00 a otevření jubilejní brány k Roku milosrdenství za účasti arcibiskupa pražského Dominika Duky srdečně zvou kněží vikariátu Příbram.
Mše svatá s nedělní liturgií bude v sobotu 4. 6. v 18.00 v kostele v Dobříši (zejména pro ty, kteří nemají možnost zúčastnit se  slavení Eucharistie v neděli).
14. Květen
NA DRUHÝ POHLED - diskusní pořad na Tv Noe s P. Markem Váchou a P. Karlem Satoriou. Od 9. 5. se vysílá 8. díl tohoto pořadu na téma Sůl země a světlo světa.
2. Březen
PROSÍME SNOUBENCE, kteří mají zájem o církevní sňatek, aby včas kontaktovali kněze (i rok před svatbou). Součástí přípravy je absolvování kurzu "Společná příprava na život v manželství", která 2x ročně probíhá v Pastoračním středisku v Dejvicích.
1. Březen
Pravidelný úklid kostela v Dobříši bude prováděn 1x za 14 dní, služba je rozdělena podle abecedy. 
15. Leden
Doporučujeme: Kapitoly z knihy Život je sacra zajímavej Ranní slovo s P. Karlem na ČRo Vltava 8. 2. Cesty k moudrosti; 15. 2. Dům na skále; 12. 4. Vy jste sůl země a světlo světa.

Kalendář akcí

2.6. 2016 - 15:00  
Pastorační centrum - ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku (vše v Pastoračním centru sv. Tomáše): od 14.00 příležitost ke svátosti smíření před prázdninami, v 15.00 bohoslužba slova s P. Karlem, poté hry a soutěže na hřišti a na zahradě PCSvT, od 16.30 opékání buřtů. Předpokládaný konec v 17.30.
2.6. 2016 - 18:00  
Kostel Dobříš - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - slavení Eucharistie.
5.6. 2016 - 0:00  
Svatá Hora - Pouť na Svatou Horu - otevření jubilejní brány k Roku milosrdenství. Slavení Eucharistie v 9.00 celebruje Dominik Duka, arcibiskup pražský. Z toho důvodu nebudou ve farnostech Dobříš a Svaté Pole nedělní bohoslužby. Pro ty, kteří se nemohou pouti zúčastnit, bude mše svatá s nedělní liturgií v sobotu 4. 6. v 18.00 v kostele v Dobříši.
10.6. 2016 - 18:00  
Kostel Dobříš - NOC KOSTELŮ - mezinárodní akce. Program v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši: varhanní hudba, zamyšlení nad slovy Bible aj.

Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista 

Pastorace na webu

Bible on-line

Pastorační středisko
pražské arcidiecéze

OZNÁMENÍ 29. 5. 2016

27. Květen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 29. 5. slavíme slavnost Těla a Krve Pána (ze čtvrtka 26. 5.).

V pondělí  30. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a od 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 1. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Ve čtvrtek 2. 6.  bude odpoledne pro děti k ukončení školního roku: od 14.00 bude pro děti příležitost ke svátosti smíření před prázdninami, od 15.00 bude bohoslužba slova, po ní hry a soutěže a na závěr opékaní buřtů (předpokládaný konec je v 17.30).
Ve čtvrtek v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši - mše bude ke slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. (V pátek, v den slavnosti, bohoslužby ve Svatém Poli ani v Dobříši výjimečně nebudou).

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 5. 2016/Slavnost Nejsvětější Trojice

26. Květen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 22. 5.  při slavení Eucharistie v Dobříši v 9.00 přistoupí pět dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Po bohoslužbě zveme na „farní den" -  společná oslava a přátelské setkání až do odpoledních hodin.

V pondělí  23. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a od 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 25. 5. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT.

Ve čtvrtek 26. 5. 
Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.  V 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. (Slavnost Těla a Krve Pána bude v naší farnosti liturgicky slavena až v neděli 29. 5.)

V pátek 27. 5. výjimečně nebude večerní mše svatá v Dobříši. (Od pátku do neděle bude duchovní obnova v klášteře u Poličan.)

V neděli 29. 5. budeme slavit Slavnost Těla a Krve Pána. Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT.

Přejeme dobře prožitý týden  

Celý článek