Aktuálně ve farnosti

20. Říjen
JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI. Listopadový cyklus tří přednášek s PhDr. Radkem Tichým, Ph.D.
20. Říjen
Kalendář akcí do konce roku 2017 (bez bohoslužeb) ke stažení v PDF.

Kalendář akcí

22.11. 2017 - 19:00  
Pastorační centrum - JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr.Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK v Praze. V Římě byl ceremoniářem Bnedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. ( 3/3)
26.11. 2017 - 10:45  
kostel Svaté Pole - Slavení Eucharistie za účasti bp. Václava Malého, kdy budou žehnány zvony v kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli. Po skončení bohoslužby zveme na společenské setkání s pohoštěním v restauraci Na Chmelnici.
27.11. 2017 - 9:30  
Pastorační centrum - Nová výstava fotografií - živé obrazy.
2.12. 2017 - 9:00  
Pastorační centrum - "Připravte srdce na Vánoce" - adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou Th.D.
5.12. 2017 - 6:30  
Kostel Dobříš - Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

ČLOVĚK JE STVOŘENÝ PRO NESMRTELNOST

3. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka
Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je pro člověka tou nejsilnější veličinou smrt, s ním ale naopak život. Stejný život, který jsme dostali na počátku, který nás s ním pojí a který nikdy nekončí. Je to Bůh, kdo člověku dal dech života a ten se stal živou duší. (srov. Gn 2,7). Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka. Žijeme tak již v čase radosti, ale bez něj to nemůžeme vidět. ....
(Ladislav Heryán: Exotem na této zemi, nakl. Portál)
z www.vira.cz - celý článek

Celý článek

Záchrana zvonů v kostele Svaté Alžběty Duryňské

6. Říjen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

zvon Karel   Zvony odměřují čas, zvěstují osudové události v životě člověka i celých národů. Zvony připomínají čas k modlitbě, ohlašovaly významné události i hrozící nebezpečí, vpád nepřítele, požáry a přírodní katastrofy.rekvizice zvonu Karel 16.9.1916

     V kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli se nacházejí dva zvony, které představují jednu z nejstarších a nejhodnotnějších historických památek této obce. Celý článek (Petr Kozohorský).

 Biskup Václav Malý požehná opravený zvon v neděli 26. listopadu 2017 při mši v 10.45 ve Svatém Poli. Po mši následuje občerstvení v hospodě naproti, všichni jsou zváni! 

Celý článek