Charita

FARNÍ CHARITA DOBŘÍŠ

Farní charita (dále jen FCH) v Dobříši je nezisková organizace , která se v rámci sociálního projektu zabývá pomocí sociálně slabším lidem, dětem a zdravotně postiženým a to napříč generacemi.

zastoupená Janou Svobodovou
ředitelka FCH

IČO: 73633909
Zaměstnanci : 0
Dobrovolní pracovníci : 10

Od listopadu 2015 je nové č. konta: 4025201309/0800

 

 

Co je sociální projekt “Bethanie”?

Sociální projekt Bethanie zahrnuje pomoc zdravotně postiženým občanům, sociálně slabším, lidem v nouzi. Finanční pomoc je poskytována pouze proti vynaloženým nákladům. Získané finanční prostředky jsou využívány na různé charitativní akce pro nemocné, sociální poradenství apd. Tento projekt zahrnuje také pomoc v rámci “Adopce na dálku” , osobní nasazení k návštěvám nemocných a také pomoc nad rámec regionu a republiky lidem v nouzi.

Jaké služby nabízíme?

Návštěvy Masarykova sanatoria 1x týdně, pomoc pacientům se ztíženou mobilitou při návštěvě bohoslužeb, podávání eucharistie ležícím pacientům, kteří projeví zájem.
Totéž probíhá v Domově seniorů.

Poradenství v sociální oblasti- jak a na koho se může obrátit zájemce o pečovatelskou nebo asisteční službu.

Nabízíme finanční příspěvek v nouzi nebo na pomůcku nezbytně nutnou pro život- vždy proti již vynaloženým nákladům.

Ve spolupráci s FCH Starý Knín poskytujeme finanční příspěvek na provoz Azylové domu pro matky s dětmi v Mokrovratech

Máme dvě adoptované děti – holčičky z Ugandy a Indie, kterým přispíváme na vzdělání a vymněňujeme si s nimi zajímavé dopisy, posíláme drobné dárky.

Setkáváme se seniory a s nemocnými 1x ročně na Den nemocných

Příležitostně ve spolupráci s Diákoniíí Úpice pořádáme charitativní sbírky šatstva a potřebných věcí.

Své služby jsme ochotni v rámci svých možností rozšiřovat, bude záležet na zájmu a potřebě okolí.

Odkud jsou naše finanční příjmy?

Finance získáme především z každoroční Tříkrálové sbírky /65% financí se vrací do charity/
Z dobrolných finančních darů
Výtěžek z kulturních akcí /pokud je pořádáme/

Kde lze získat informace?

* Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš, tel.: 608325470

Rádi přijmeme další návrhy a podněty k rozšíření naší činnosti a také další dobrovolné spolupracovníky, zvláště pak k návštěvám do Domova seniorů a do Masarykova sanatoria.