Program pro děti

PROGRAM PRO DĚTI

ve školním roce 2022-2023

NABÍDKU MATERIÁLŮ PRO DĚTI (inspiraci pro rodiče) najdete
na stránkách Pastoračního střediska AP:

 ABECEDA (obrázky od Fanči Vandasové), omalovánky, kvízy a další materiály

KLUBÍČKA A SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ ve šk. roce 2022-2023
 v Pastoračním centru sv. Tomáše

Klubíčko pro 4 – 5leté děti: čtvrtek od 16.15 (Barbora Bystrianská)

Klubíčko pro 5 – 6leté děti: čtvrtek od 16.00 (Naďa Krkošková)

Setkání pro 1.a 2. třídu: čtvrtek od 14.30  (Markéta Štěpánová) 

Setkání pro 3. třídu: čtvrtek od 15.00 (Irena Bláhová)

Setkání pro 4. třídu:  čtvrtek od 14.00 (Irena Bláhová)

Setkání pro 5. třídu: čtvrtek od 15.30 (Ludmila Musilová)

Setkání pro 6. – 9. třídu: pátek od 14.15 do 15.00 (P. Angelo Scarano) 

KNIHOVNA PRO DĚTI

půjčování knížek kdykoliv po domluvě s V. Tetuovou (tel. 775 852 341)

Výtvarný kurz pro děti s Danielou a Mirem
každou středu od 14.30 do 16.00 skupina A
od 16.00 do 17.30 skupina B

Úspěchy kroužku Barvička v celostátní soutěži Cestou dvou bratří (kategorie MŠ).