Kontakty

Římskokatolická farnost DOBŘÍŠ

Kontakty

Telefon: 777 739 612
Email: pcstomas@volny.cz

Adresa: Na Nábřeží 1650, 263 01 DOBŘÍŠ

47067829
DIČ CZ47067829

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3869703339/0800

Dobříš:
variabilní symboly:
901 – Pastorační centrum (údržba a provoz objektu, aktivity v PCSvT…)
902 – provoz kostela v Dobříši (bohoslužba, zpěv…)
903 – oprava kostela v Dobříši (drobné opravy, nátěry…)

Kostel v Rosovicích:  3869705369/0800
variabilní symbol:  907 – opravy i provoz kostela v Rosovicích

Kostel Svaté Pole: 3869688319/0800
Fara Sv. Pole VS 905
Kostel Sv. Pole VS 904

Kostel Dlouhá Lhota:     VS 906

blog5
slider3
term5
previous arrow
next arrow

P.Angelo Scarano, Th.D.

Duchovní a statutární zástupce. Žádosti o křest, sňatek, svátosti, pohřeb, duchovní rozhovor. Duchovní správa farnosti.

777 739 612
scarano@seznam.cz

Mgr. Petr Váňa

Trvalý jáhen: bohoslužby slova

 

737 178 332
318 522 104

Mgr. Veronika Tetuová

Pastorační centrum sv. Tomáše: koordinace programů, organizační zajištění chodu PCSvT, pronájmy sálu v PCSvT, katecheze dětí.

775 852 341
pcstomas@volny.cz

Irena Bláhová

Pastorační referentka: farní matrika; technické zajištění provozu v PCSvT, katecheze mladších dětí.

724 306 135
pcstomas@volny.cz

Jana Svobodová

Farní charita: charitní pomoc, duchovní péče v LDN a Domově seniorů, Tříkrálová sbírka, poradenství v sociální oblasti.

608 325 470