QR kód na mříž

QR kód na mříž

Milí farníci, pokud máte na srdci novou reprezentativní, umělecky kovanou mříž do dobříšského kostela, máte několik možností, jak na ni přispět:
  1. darem účet farnosti 3869703339/0800, var.symbol 911,
  2. příspěvkem během benefičního koncertu 16.10. od 16:30 s panem Paukertem v dobříšském kostele,
  3. naskenováním QR kódu výše.
Za každý příspěvek Pán Bůh zaplať!