Křesťanství se nešíří přesvědčováním, ale přitažlivostí - P. Strežo

Křesťanství se nešíří přesvědčováním, ale přitažlivostí - P. Strežo

I letošní Konference o evangelizaci v Olomouci byla plná hlubokých myšlenek a skvělých chval. Zde je pár poznámek z přednášky Pavla Streža, který je jedním z vedoucích Společenství Nové Evangelizace v Dolním Kubíně na Slovensku. Celou přednášku si můžete vyžádat e-mailem na pcstomas@volny.cz.

Křesťanství se nešíří přesvědčováním, ale přitažlivostí – Pavol Strežo

Království nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Matouš 13, 45-46)

Úryvek se běžně vykládá tak, že tou perlou je Ježíš.

  • Pak se ptáme druhých: Prodal jsi všechno, cos měl, abys mohl získat Ježíše? Jenže svět má ze hříchu usvědčovat Duch svatý, ne my.
  • Lidé vědí, jaké hříchy dělají, není třeba jim je připomínat. Potřebují zjistit, jakým pohledem se na ně dívá Bůh.
  • Ve světě dotek něčeho špinavého ušpiní čistou věc. V Božím království se špinavá věc dotekem čisté očistí.
  • Všechna ostatní náboženství řeší, co musíme udělat, abychom získali Boha. Ale křesťanství říká, co udělal Bůh, aby získal nás.

Zkus si tedy představit, že v tomto podobenství jsi tou perlou ty.

  • Ježíš přichází s probodenýma rukama a nohama za Otcem a říká: „Tati, slíbil jsi mi odměnu.“ A Bůh odpoví: „Ano, tady ji máš – Petra, Janu, Martina, Zuzku… (Dosaď si svoje jméno). A Ježíš odpoví: „Děkuju, tati, to je skvělá odměna!“
  • Člověk není pro Boha prostředkem k dosáhnutí něčeho, ale cílem. Nejsme hadrem na vytření, jsme Božími spolupracovníky.
  • Když potkáš člověka v potížích, závislého, na okraji, ptej se: „Co svatého a krásného vložil Bůh do tohoto člověka, že se to ďábel snaží zničit?“